HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS - LEÍRÓ TÁBLÁZAT
Díjcsomag neve MAGÁN 1 ÜZLETI 1 MAGÁN 2 ÜZLETI 2 MAGÁN 3 ÜZLETI 3 MAGÁN 4 ÜZLETI 4

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 2 2 4 4 6 6 8 8

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0,125 0,125 0,187 0,187 0,25 0,25 0,312 0,312

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s) 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s) 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062 0,062

Csomagban foglalt adatforgalom
(le- és feltöltés, GB)
korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan

Túlforgalmazás kezelése -

-

Több saját eszköz közötti megosztási lehetősége van van van van van van van van

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)


Web-böngészés igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető

VoIP igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető

Chat alkalmazások igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető

Közösségi oldalak igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető

Fájlcserélő alkalmazások igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető

Videómegosztó alkalmazások igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető

Online Tv igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető

Egyéb igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető igénybe vehető

További részletek a mindenkori Általános Szolgáltatási Feltételek-ben
Elnevezés Definíció

Kínált letöltési sebesség Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa (1)

Kínált feltöltési sebesség Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa (2)

Garantált letöltési sebesség Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség[3]

Garantált feltöltési sebesség Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség[4]

Csomagban foglalt adatforgalom Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített havi díjban foglalt az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton mért adatmennyiség, amely vagy a le- és feltöltési irányban fogadott és küldött adatmennyiség összege, vagy csak a letöltési irányban fogadott adatmennyiséggel egyezik meg

Túlforgalmazás kezelése Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, a Csomagban foglalt adatforgalom elérése esetén tett intézkedés

Több saját eszköz közötti megosztási lehetősége Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített módon, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton az internet hozzáférési szolgáltatás végberendezések közötti megosztási lehetősége támogatott-e

Felhasználási módok
- Web-böngészés
- VOIP
- Chat alkalmazások
- Közösségi oldalak
- Fájlcserélő alkalmazások
- Videomegosztó oldalak
- Online Tv
- Egyéb
Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített azon forgalmi típus (pl. Facebook, Twitter, stb.), amelyhez feltétel kapcsolódhat
[1] az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (továbbiakban „Rendelet”) 2.§ (1) bekezdés 12 pontja al

[2] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 12 pontja alapján

[3] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján

[4] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján