Web kamera    Kezdő oldal    KábelTV    Internet    Telefon    CATEL TV    Kapcsolat    Impressum
 

Önkormányzati ülések:

tr>
2017.12.21. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
4.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
5.
Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
6.
Rózsa utca csapadékvíz elvezetés javítása
7.
Pongrátz Gergely '56-os Közhasznú Alapítvány támogatása
8.
Belterületi kerékpárút építése
9.
Pályázati eredmények bemutatása
10.
A 177/2017.(VIII.08.) határozat módosítása
11.
Bodoglári Traktoros Sportegyesület Bodoglári Közösségi Ház üzemeltetésének támogatása
12.
Lovas Club kérelme naptári éven belüli kamatmentes felhalmozási célú visszatérítendő támogatásra
13.
Bárkányi Zoltán kérelme a kiskunmajsai 1125/25 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó építési telek megvásárlása iránt
14.
Eiler Márk kérelme a kiskunmajsai 967/61. hrsz-ú ingatlanból kialakítandó telek megvásárlása iránt
15.
Mezei Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/44 hrsz-ú területből
16.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. I félévi munkaterve
17.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
18.
2018. évi költségvetés tervezési alapelvei
19.
Menetrend módosítás
20.
Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
21.
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása
22.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
23.
Egyebek
   
   
2017.11.30. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4.
A helyi adókról szóló 38/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
5.
Városgazdálkodási Intézmény kérelme jutalmazási fedezet biztosítására
6.
Pályázati eredmények bemutatása
7.
A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 azonosítószámú "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítása
8.
Helyi önkormányzatok támogatási fejezetben történő előirányzat átcsoportosítás, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározat módosítása
9.
Rendkívüli szociális támogatás igénylésének támogatása
10.
Péli Jenőné kérelme a kiskunmajsai 0431/8 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
11.
Gácser Lajos kérelme a kiskunmajsai 0433/38 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
12.
Intézményvezetői megbízás 2. ciklus - véleményezés
13.
Kecskeméti Tankerületi Központ 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési terve
14.
Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2018. évi rendezvényterve
15.
Menetrend módosítás jóváhagyása
16.
Képviselői indítvány térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatban
17.
Településrendezési eszközök 2017. évben indított módosítása véleményezési eljárásnak lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
18.
Településképi arculati kézikönyv elfogadása
19.
A 319/3 hrsz-ú ingatlan 200m2-es területére kötött bérleti szerződés módosítása
20.
Petőfi Sándor utcai súlykorlátozás alól mentesség kérése
21.
Zártkerti ingatlanok művelés ágának megváltoztatása
22.
Nagyapáti Oszkár kérelme a kiskunmajsai 7016 és 7036 hrsz-ú ingatlanok adásvételével kapcsolatban
23.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat ingyenes használatba adási kérelme
24.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
25.
Egyebek
   
   
2017.10.26. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
A helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
4.
Kiskunmajsa Város Önkorm. Képviselő-testületének ./2017. (..) önkorm. rend.-terv. Kiskunmajsa Város Önkorm. Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkor. rend. módosításáról
5.
„A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatához kapcsolódó módosítások, közbeszerzés elindítása
6.
„Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” című pályázatról
7.
Férőhelyszám növelés a Ciróka Bölcsődében
8.
A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme könyvvásárlás tárgyában
9.
Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. részvényeinek értékesítése
10.
A NeoCons Plus Kft telephely engedélyezési bejegyzéssel kapcsolatos kérelme
11.
Fásítási program megvalósítása
12.
Tájékoztató a Kiskunmajsa, Kígyós 223. sz. ingatlan értékesítésével kapcsolatban
13.
A „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozás” tárgyú 194/2017. (VIII.31.) határozatban szereplő keretösszeg emelése
14.
A Köznevelési Tanácsnok beszámolója az éves munkájáról
15.
Közvilágítás
16.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
17.
Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság létrehozása (zárt ülés)
18.
Egyebek
   
   
2017.09.28. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
…./2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 14/2017. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
5.
helyi reklámtevékenység ...
6.
„A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) elnevezésű benyújtása
7.
Pályázat benyújtása a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyú felhívásra a kiskunmajsai Tájház vonatkozásában
8.
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
9.
A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75 hrsz-ú terület megosztásából keletkező ingatlanok értékesítése
10.
A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata a 0329/100 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
11.
8308/8. hrsz-ú erdő forgalomképtelen törzsvagyonná történő minősítésének vizsgálata
12.
Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása
13.
2017. évi várható iparűzési adóbevétel kiesés miatti tartalék csökkentés
14.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata nyertes pályázatai saját forrás terhére megelőlegezett, pályázatok keretei között elszámolható előkészítési költségeinek tartalékba helyezése
15.
Törvénymódosítás kezdeményezése
16.
A TEQBALL Kft. bérleti szerződésének módosítása
17.
Csatlakozás az országos városmarketing ...
18.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
19.
Egyebek
   
   
2017.08.31. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
„Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kiskunmajsa város közigazgatási területén” tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5.
Óvoda ideiglenes elhelyezése
6.
A kiskunmajsai 2240/25. hrsz-ú ingatlanon található szabadidőpark üzemeltetése
7.
A víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv véleményezése
8.
A kiskunmajsai Babagyűjtemény megvásárlása iránti javaslat
9.
Településrendezési eszközök módosítása
10.
Bárkányi Zoltán telek vásárlási kérelme
11.
Malom utcában lévő 967/64 hrsz-ú építési telek értékesítése
12.
TEQBALL Kft. kérelme az ipari parkban lévő 0296/55. hrsz-ú ingatlan bérléssel kapcsolatban
13.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
14.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozás
15.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása
16.
Szerződésmódosítás miatt közvilágítási kiadások előirányzatának rendezése a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és Kiskunmajsa Város Önkormányzata között
17.
A „Döntés a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem beadásáról” szóló 178/2017. (VIII.08.) határozat fedezeti oldalának módosítása
18.
Önkormányzatok működési támogatásának tartalékba helyezése önkormányzati saját források terhére történő megelőlegezés miatt
19.
„A Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázatról
20.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
21.
Egyebek
   
   
2017.06.29. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
4.
Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési szerződés megkötése
5.
Településrendezési eszközök módosítása
6.
Paskuj Iván kérelme
7.
Pályázat benyújtása a „Bilaterális tevékenységek a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterületen-HU11-B1-2017” kódszámú pályázati felhívására
8.
Ciróka Bölcsőde bővítésével kapcsolatos határozatok módosítása
9.
A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
10.
Császártöltés 0206/6. hrsz. ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítése
11.
Bihari utca csapadékvíz elvezetés javítása
12.
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
13.
Útkarbantartási keret megemelése
14.
A Horváth István Sporttelepen térköves járda építése
15.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása
16.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II félévi munkaterve
17.
Tájékoztató nyertes pályázatok támogatási szerződéseiről
18.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
19.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira történő felterjesztés (zárt ülés)
20.
Tájékoztató a sporttelep üzemeltetéséről
21.
Egyebek
   
   
2017.05.31. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5.
önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól
6.
Majsa-Vin Szociális Szövetkezet részére átadott területek módosítása
7.
Beszámoló a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásáról
8.
Beszámoló a fogyatékkal élők nappali ellátásáról
9.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
10.
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
11.
Kóbor Lajos és Kóbor Lajosné vételi ajánlata a 0254/29. és 0254/30. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban
12.
Klucsó Tamás és Klucsóné Monostory Klára telek vásárlási kérelme
13.
-
14.
-
15.
Előterjesztés a 2016. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
16.
A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok, és óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
17.
A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunmajsai Tagintézménye tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
18.
A Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház működtetésével kapcsolatos feladatok meghatározása
19.
Ciróka Bölcsőde bővítése
20.
Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról
21.
Fészekrakó program pályázati felhívás
22.
Suzuki gépjárművek hasznosítása
23.
-
24.
Közvilágítás bővítés Kiskunmajsa belterületén
25.
Menetrend módosítás
26.
Öregszőlősor csapadékvíz elvezetés javítása
27.
Utak, közterületek ingatlan-nyilvántartási területrendezése
28.
Szikora Tibor Képviselő Úr javaslataival kapcsolatos előterjesztés
29.
Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
30.
VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívás
31.
Módosított tartalmú Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására
32.
A 2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
33.
Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete támogatása
34.
Kistérségi községi önkormányzatok támogatása
35.
Beszámoló a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal munkájáról
36.
Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII. 22.) Kormány határozathoz kapcsolódóan
37.
-
38.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
39.
Tájékoztató a Jonathermál Zrt-vel történt tárgyalásokról (zárt ülés)
40.
Egyebek
   
   
2017.04.27. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
4.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás biztosításával kapcsolatos kérelme
5.
Vassné Sisák Katalin Emese kérelme
6.
A Kecskeméti Tankerületi Központ által tervezett intézményi átszervezés véleményezése
7.
A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda és a Pedagógusok Szakszervezete Kiskunmajsai Járási Szervezete között megkötendő kollektív szerződés
8.
2017. évi szünidei gyermekétkeztetés
9.
Ciróka Bölcsőde bővítése
10.
Belterületi utak felújítása - pályázat
11.
A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos döntés meghozatala
12.
A Kiskunmajsai Kézilabda Club TAO támogatási kérelme
13/1.
A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme I.
13/2.
A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme II.
14.
A 0213/63 hrsz-ú legelő és a 0213//64 hrsz-ú legelő művelés ágú területek értékének meghatározása
15.
Földút javításhoz költség biztosítása
16.
A műfüves futballpálya parkosítási költsége
17.
Előterjesztés a 49/2017. (II.23.) számú határozat végrehajtásához kapcsolódó feladatokról (zárt ülés)
18.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
19.
Egyebek
   
   
2017.03.30. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Behajthatatlan követelések elengedése (zárt ülés)
2.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
3.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4.
209/2013. (IX.03.) Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz tárgyú határozat visszavonása
5.
önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Kiskunmajsa Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
6.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
7.
rendelet tervezet a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
8.
rendelet tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) rendeletének módosításáról
9.
Az idegenforgalom fenntartása és fejlődése érdekében turisztikai és marketing tevékenységre fedezet biztosítása
10.
2016. évi rendezvények pénzügyi elszámolása
11.
2017. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények elbírálása
12.
Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési Szerződés felmondása
13.
Ciróka Bölcsőde bővítése
14.
Kiskunmajsa Város Polgárőrségének kérelme
15.
Royal II. Sütőipari Zrt. kérelme a Kiskunmajsa Belső-Kígyóson működő mozgóbolt támogatására
16.
A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
17.
Dr. Vedres Ferenc kérelme támogatás visszafizetési kötelezettségének elengedése tárgyában
18.
Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről
19.
A „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
20.
„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól vagyon átvétele.
21.
A 0206/22 hrsz-ú szőlő, út és a 0206/14 hrsz-ú kivett tanya, legelő területek szántó művelés ágú területre módosítása
22.
Az Önkormányzat 2017-2020-ig terjedő stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról
23.
A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
24.
Mezőőri ingóságok hasznosítása
25.
Kecskeméti Tankerületi Központ kérelme
26.
Településképi Arculati Kézikönyv készítése, és Településképi rendelet előkészítése
27.
Pályázaton kívüli saját forrás biztosítása mérnöki szolgáltatásra a 2016. évi tanyafejlesztési program keretében elnyert támogatás megvalósításának érdekében
28.
A Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala
29.
A helyi civil szervezetek 2017. évi támogatása
30.
Bizottsági tagok megválasztása
31.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
32.
Egyebek
   
   
2017.02.23. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4.
önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 8/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.
Darált beton vásárlás földút javításhoz
6.
Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
7.
A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75. hrsz-ú ingatlan lőszermentesítése
8.
Piac megvilágításával kapcsolatos felajánlás
9.
Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatása
10.
2016. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
11.
A Mayossa Hagyományőrző Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének módosítása iránti kérelme
12.
Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány támogatásának módosítása
13.
A polgármester és az alpolgármester cafetéria szabályzata
14.
A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
15.
A Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
16.
Pályázat benyújtása Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívására
17.
Kiserdőből történt faelszállítás
18.
Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII. 22.) Kormány határozatról
19.
Sportpálya üzemeltetés önköltségének ás gazdaságosságának megállapítása
20.
Személyi ösztönzés tárgyában meghozott határozatok visszavonása, módosítása
21.
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018-2020. évre várható összegei
22.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata ... rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
23.
Posta utca -forgalmi rend változás
24.
Egyebek
   
   
2017.01.30. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése
1.
A társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség megszűnése
2.
rendelet tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) rendeletének módosításáról
3.
Kérelem benyújtása a 2017. évi járási startmunka magas hozzáadott értékű mintaprogramramjára
4.
Polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása
5.
A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
6.
A Településrendezési eszközök 2016. évben indított módosítása véleményezési eljárásának lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
7.
Szociális szükséglakás biztosítására megállapodás
8.
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
9.
A Hit és Kultúra Alapítvány kérelme a kígyósi közösségi házak 2017. évi működtetése tárgyában
10.
Tagsági jogviszony létesítése a Mayossa Portéka Értékesítő Szociális Szövetkezetben
11.
Kiskunmajsa Kálvária u. 12/A. számú ingatlant érintő elővásárlási jogról lemondás, ingatlan értékesítése
12.
Közétkeztetési közbeszerzési eljárás indításáról és közbeszerző kiválasztásáról
13.
Városgazdálkodási Intézmény kérelme nehézgépkezelői OKJ-és tanfolyam támogatására változatról
14.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása mérésről
15.
A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
16.
A Jászszentlászlóért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének módosítása iránti kérelme
17.
Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme
18.
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
19.
Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására keretösszeg biztosítása
20.
Média felhasználási keretösszeg meghatározása Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
21.
Részvények értékesítése a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részére
22.
Az Ipari parkban lévő 0296/49. hrsz-ú terület bérbeadása a NeoCons Plus Kft. részére
23.
Az Ipari parkban lévő 0296/54. hrsz-ú terület bérbeadása a Constructor Sipos Kft. részére
24.
Közterületi kamerarendszer kiépítése
25.
Pályázat benyújtása Szank Községi Önkormányzattal közös konzorciumban a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra
26.
Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
27.
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába tag delegálása
   
   
2017.01.26. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Napirend előtt (eskütétel)
1.
Kiskunmajsai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója
2.
2017. évi járási START-munka programról tájékoztató
   
   
2016.12.15. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
2.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
3.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által államháztartáson belülre és kívülre nyújtott vissza nem térítendő támogatásokró
6.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendeletének módosítása
7.
Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány támogatása
8.
Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány ingatlanrész használati kérelme
9.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
10.
Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
11.
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
12.
„Játszóterek” üzemeltetéséhez pótelőirányzat biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
12/1.
Petíció átadása
13.
Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatása változatról
14.
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda gyermekélelmezéssel kapcsolatos kérelme mérésről
15.
A 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
16.
Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I félévi munkatervére
17.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
18.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú pályázati projektben való részvételről döntés
19.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
20.
Egyebek
   
   
2016.11.24. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról
3.
a helyi adókról szóló 38/2015. ( XI.30.) rendelet módosításáról.
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6.
Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme gépjármű működtetésével kapcsolatos többletkiadásokra, illetve fűtési problémák megoldásával kapcsolatos kiadásokra
7.
Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme fűtő nyugdíjba vonulásával kapcsolatban
8.
Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2017. évi rendezvényterve
9.
Köznevelési intézmények állami működtetésre történő átadásával kapcsolatos Megállapodás elfogadásáról
10.
Pályázat benyújtása az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívására
11.
Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű felújítására
12.
Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
13.
A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására változatról
14.
Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása mérésről
15.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj fizetési kötelezettség
16.
Kopjafák elhelyezése az Iskola utcában
17.
Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása
18.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
19.
Jászszentlászlóért Egyesület támogatása Szivárvány tábor működtetési kiadásaihoz
20.
Karácsonyi vásár idejére faházak bérbeadása
21.
A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
22.
Tájékoztató kisajátításról
23.
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
24.
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
25.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
26.
Fellebbezés rendkívüli települési támogatás ügyben (zárt ülés)
27.
„Villamos árambeszerzés - 2017” tárgyú közbeszerzési eljárás döntése (zárt ülés)
28.
Egyebek
-.
Közmeghallgatás - polgármesteri beszámoló
-.
Közmeghallgatás - hozzászólások I.
-.
Közmeghallgatás - hozzászólások II.
   
   
2016.10.27. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzatai lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályozásáról szóló 8/2016. ( VI.05.) rendelet módosításáról
5.
Településrendezési eszközök módosítása
6.
GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztéséhez” kapcsolódó művelés ág változás a 0206/22. hrsz-ú területen
7.
IPA pályázathoz kapcsolódó művelési ágból történő kivonás a 0299/6. hrsz-ú területen
8.
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
9.
GarBa Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződésének módosítása
10.
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak, és az állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról
11.
Polgármesteri Hivatal részére Mezőőri járulék nyilvántartó program vásárlása
12.
Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
13.
A Kézműves Egyesület Kiskunmajsa támogatás iránti kérelme változatról
14.
MAJSA VIN Szociális Szövetkezet kérelme mérésről
15./1
Kiskunmajsa, Szegfű utcai gázvezetés I.
15./2
Kiskunmajsa, Szegfű utcai gázvezetés II.
16.
Bajcsy-Zs. u. 7. sz. alatti épület bérleti szerződésének módosítása
17.
Petőfi tér 1. III/7. számú lakás bérbeadása
18.
Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás hasznosítása
19.
Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
20.
A műfüves futballpálya megvalósításához szükséges fakivágás során kitermelt famennyiség kivizsgálása Faludi Tamás képviselő indítványa alapján
21.
A Köznevelési Tanácsnok beszámolója az éves munkájáról
22.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
23.
Országos kitüntetés díjára történő felterjesztés (zárt ülés)
24.
Egyebek
   
   
2016.09.28. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt idöszakról
2.
A lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról
3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4.
Kiskunmajsa Város Helyi Építési Szabályzat módosítása
5.
Fő u. 57/C. 13.sz. önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
6.
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről
7.
SULI-HOST Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
8.
Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos megbízás adminisztratív feladatok elvégzésére, működtetéssel kapcsolatos kiadások módosítása
9.
A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme, a rendezvények lebonyolítására kapott pénzeszközből átcsoportosítás szabadidőparkhoz játszóeszközök létesítésére
10.
Kiskunmajsa, Arany János utca 4. szám alatti ingatlanon lévő vagyonvédelmi rendszer távfelügyelete
11.
Önkormányzati pályázatok keretében megvalósuló vagyonszaporulat térítésmentes átadása az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
12.
Az Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium Tanulóiért és Nevelőiért támogatás iránti kérelme
13.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozás változatról
14.
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása mérésről
15.
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
16.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
17.
Egyebek I.
17.
Egyebek II.
   
   
2016.08.25. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról
3.
Zsana Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
4.
Közterületi kamerarendszer kiépítése
5.
Szabadkai u. 51/A sz. ingatlan értékesítése
6.
Petőfi tér 1. III/7. sz. lakás hasznosítása
7.
Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás hasznosítása
8.
Vízelvezetési problémák
9.
Szándéknyilatkozat kínai testvérvárosi kapcsolat létesítésére I.
9.
Szándéknyilatkozat kínai testvérvárosi kapcsolat létesítésére II.
10.
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum kérelme felújítási munkálatok elvégzése költségeinek fedezésére
11.
Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
12.
Városgazdálkodási Intézmény 2016. évi pótelőirányzat kérelmei, 2017-es költségvetési évtől történő kötelezettségvállalásai
13.
A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására változatról
14.
Lengyel fúvósok kiskunmajsai látogatásának költsége mérésről
15.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének I. számú módosításáról
16.
Szándéknyilatkozat Kiskunmajsa Városi Diákönkormányzattal történő együttműködésre
17.
Javaslat Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására (zárt ülés)
18.
Magasabb vezetők illetményének rendezése (zárt ülés)
19.
Kitüntetésre javaslat
20.
Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
21.
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény személyi ösztönzéssel kapcsolatos kérelme (zárt ülés)
22.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
23.
Egyebek
   
   
2016.06.29. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt idöszakról
2.
A lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról
3.
…./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 8/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról és közszolgáltatási szerződés módosításáról
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
5.
……/2016. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 40/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
6.
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft kérelme Cégbíróságnál történő cégbejegyzés átvezetésére
7.
A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
8.
KLIK Kiskunmajsai Tankerület kérelme
9.
Köznevelési intézmények működtetésével – Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszavettkapcsolatos gázenergia többletköltségekre keretösszeg biztosítása
10.
Központi költségvetésből szárma támogatás visszafizetési kötelezettségére fedezet biztosítása
11.
A 387/2015. (XII.17.) számú határozat módosítása, a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet sürgősségi fogadóhely finanszírozásához szükséges támogatási pótigényének biztosítása érdekében
12.
Kerékpárút létesítése a központ és a Fő u. 203. sz. között
13.
Döntés a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat keretében megvalósuló főtér rehabilitáció koncepcióterv változatról
14.
Tájékoztató Kiskunmajsa Petőfi u. és Szélmalomsor aszfaltburkolatának teherbírásával összefüggő behajlás mérésről
15.
Csontos Károly utcában parkoló építése
16.
Szociális szükséglakás vásárlásra keretösszeg
17.
Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásának indítása az Ipari parkban lévő 0296/39. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
18.
Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
19.
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 2015. évi működéséről
20.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II félévi munkaterve
21.
Béres Árpád lakás és garázs bérleti szerződésének meghosszabbítása
22.
Gulyás Jánosné lakás és garázs bérleti szerződésének meghosszabbítása
23.
Petőfi tér 1. III/7. sz. lakás hasznosítása
24.
Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás hasznosítása
25.
MECSEK SZOLAR Kft. vételi ajánlata a volt szovjet laktanyában lévő 0329/75. hrsz-ú ingatlan kapcsán
26.
Testvérvárosi táblák kihelyezése
27.
Elektronikus ingó árverésen megvásárolt DOTTÓ kisvonat üzemeltetése
28.
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fenntartói jogának változásával kapcsolatos szerződések megkötése
29.
NKA Tájház pályázat csökkentett összegű pályázati támogatás elfogadása
30.
A Sziluett Tánc Club támogatás iránti kérelme
31.
HUNOR Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság támogatás iránti kérelme
32.
Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme
33.
Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása „játszótér” építéséhez
34.
A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
35.
BKM Polgárvédelmi Szövetség kérelme
36.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
37.
Egyebek
   
   
2016.05.25. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt idöszakról
2.
A lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról
3.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselö-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
4.
.../2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 40/2015. (XI30.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.
.../2016. (...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
6.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselö-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(V.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
7.
Családok kedvezményes építési telekhez juttatásának feltételeről szóló rendelet elfogadása
8.
Fészekrakó program
9.
Menetrend módosítás
10.
Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 10. ingatlan részének ingyenes visszakérése
11.
Csík Mihály lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
12.
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézinény számára készenléti szolgálat díjához pótelőirányzat biztositása
13.
Átsorolás, szociális ágazati pótlék, gyógypedagógiai pótlék és kiegészítő pótlék fedezetének biztosítása a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének dolgozói részére
14.
A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok, és óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
15.
139/2015. (V.28.) számú határozat módosítása a „Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása, előfinanszírozás biztosítása a 2016. évi keret terhére” tárgyban
16.
A 2015. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
17.
Előterjesztés a 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
18.
Beszámoló a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal munkájáról
19.
A 117/2016. (IV.28.) számú önkormányzati határozat módosítása a CLLD elnevezésű programhoz való csatlakozással kapcsolatban
20.
Településrendezési eszközök 2016. évben indított módosítása véleményezési eljárásának lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
21.
elterületi utak, illetve futópálya felújítása
22.
NKA csökkentett összegű pályázati támogatás elfogadása
23.
Külterületi földutak karbantartása
24.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
25.
Alapító okirat módosítása
26.
Gazdaságfejéesztő Kft. (zárt ülés)
27.
Egyebek
   
   
2016.04.28. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatának véleményezése (zárt ülés)
2.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi üles között eltelt időszakról
3.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4.
Bizottsági kültag választása, eskütétele
5.
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme rendezvények megvalósitásának támogatására
6.
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme szabadidőpark létesitése tárgyában
7.
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme parkoló épitéséhez
8.
Honlappal kapcsolatos bizottsági döntés
9.
Előterjesztés Majsa-Vin Szociális Szövetkezet kérelméről
10.
Előterjesztés a Csengelei úti területek Majsa-Vin Szociá1is Szövetkezet részére történő átadásáról
11.
Tájékoztató a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház átalakításáról
12.
Szélmalomsor és Petőfi utca behaj1ás mérés
13.
A Rácz-Weber Kft. vételi aján1ata a volt szovjet laktanyában lévő 0329/89. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
14.
AGRIKON KAM Kft. területvásárlási kérelmére induló telekrendezési e1járás
15.
Lommatzschi utcai fakivágás felülvizsgálata
16.
A Ká1váia utcai bérleti szerződések modosításáró1 szóló 67/2016. (III.31.) határozat módositása
17.
Viziközmű üzemeltetési szerződés megszüntetésének kezdeményezése
18.
Előterjesztés faházak festéséről, szállításáról
19.
Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatása.
20.
Kiskunmajsai Mozgáskor1átozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete támogatása
21.
Köznevelési intézmények működtetésével — Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszavett - kapcsolatos karbantartási, felújítási kiadásokra keretösszeg biztositása
22.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme
24.
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) elnevezésű programhoz való csatlakozás
25.
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról
26.
Dr. Szente Erika fogorvos területi e1látási kötelezettséggel működő fogorvosi tevékenység e1látására kötött szerződésének módosítása
27.
2016. évi szünidei gyermekétkeztetés
28.
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
29.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő—testületének ...../2016.(......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szoló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
30.
Egyebek
   
   
2016.03.31. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Projektek lebonyolításához személyi ösztönzés biztosítása 1 fö részmunkaidöben foglalkoztatott alkalmazása céljából a Kiskunmajsai Gazdasagfejlesztö Kft. személyi állományának jóváhagyása és üzleti tervének módosítása (zárt ülés)
2.
A lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról
3.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt idöszakról önkormányzati rendelet megalkotása
4.
Mezei örszolgálat létrehozása
5.
. /z016. (....) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei örszolgálat Iétesítéséröl és müködéseröl, valamint a mezööri jarulék szabályozasáról
6.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Müködési Szabalyzataról szóló 10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
7.
/2016. (.....) rendelet tervezet a 2016. évi igazgatasi szünet elrendeléséröl
8.
/2016. (....) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociáłis ellatasokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
9.
/2016. (....) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (11.26.) rendelet módosításáról
10.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselö-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete az önkormanyzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
11.
Központi buszmegálló üzemeltetése
12.
Keresszegi Nóra és Sasvári Zoltán telek vásárlasi kérelme
13.
Müfüves futballpálya energia ellátása
14.
Városgazdálkodási Intézmény kérelme profilkanál vételével kapcsolatban
15.
Városgazdálkodasi Intézmény kérelme rakodógép vételével kapcsolatban
16.
A Kálvária utcai területek bérleti szerzödéseinek módosítása
17.
Víziközmü Szolgáltató Kn-ben lévö üzletrész értékesítése
18.
Kertész Jánosné lakasbérleti szerzödés meghosszabbítása
19.
Bodoglar, Szölö u. 11. számú ingatlan bérbeadasa
20.
Majsa Vin Szociális Szövetkezet
21.
274/2015 (IX.24.) sz. „Terület- és Településfejlesztési Operatic Program (TOP) keretében megvalósuló projektek elökészítése" tárgyú Képviselö-testületi határozat módosítása
22.
Pályázat benyújtasa és önerö biztosítasa „A Belsö-Kígyósi Közösségi Ház (HRSZ.: Kiskunmajsa 0436/67) energetikai korszerüsítése " címmel a VP-6-7.4.1.1-16 palyázati kódszamú pályázatra
23.
Elöterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervérÖl
24.
Az Arany Alapítvány tamogatas iránti kérelme
25.
Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatasa
26.
Közmüvelödési megállapodasok megkötése céljából kiírt pályázatra beérkezett palyazatok elbírálása
27.
A civil szervezetek 2016. évi tamogatása
28.
A 2016. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása
29.
Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók 2016. évi támogatása
30.
Tradicionális sportegyesületek 2016. évi támogatása
31.
Gépjármű átadása a Majsa Vin Szociális Szövetkezet részére
32.
Munkamegosztási megállapodás módosítása
33.
Konecsni György Kulturalis Központ, Helytörteneti Gyűjtemeny és Tájhaz 2015. évi rendezvényeinek penzügyi elszámolasa
34.
Konecsni György Kulturalis Központ, Tájház és Városi Könyvtár Városi Könyvtár tagintézmény vezetőjének potléka
35.
2015. évben céljelleggel adott műkodesi es felhalmozási celú támogatasok - pénzeszköz átadasok - elszámolása
36.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelőssegű Társaság telephely létesitési kérelme
37.
A 83/2015. (IV.28.) számú önkormanyzati határozat módositása a Kiskunmajsai Football Club kérelme tárgyában
38.
Fészekrakó program
39.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselö-testületének ..../2016. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. evi költsegvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módositásárol
40.
Faludi Tamás indítványa
41/1.
Egyebek I.
41/2.
Egyebek II.
   
   
2016.03.11. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
2.
Önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (x.15.) önkormányzati rendelet módosítása
3.
Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
4.
TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat keretében új óvodaépületek építésével kapcsolatos döntés
5.
Pályázat benyújtása "A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítésére" címmel a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázatra
6.
Előterjesztés faház beszerzéséről
7.
Városi György Sportcsarnok villámvédelem szerelés
8.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
9.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása a Kiskunmajsa 0272/214. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (zárt ülés)
   
   
2016.02.25. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Turisztikai fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlat (zárt ülés)
2.
Kiskunmajsai 1567/4 hrsz-ú és 1754 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása (zárt ülés)
3.
Előterjesztés szociális szövetkezet kérelméről szóló döntésről
4.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
5.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
6.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
7.
Feladat ellátási szerződés kötése fogyatékkal élők nappali ellátásának biztosítására
8.
Farkas Ferencné Kiskunmajsa, Május 1. u. 1. sz. ingatlan felajánlása megvételre
9.
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az üdülőfalutól északra található „Kgy” övezetbe sorolt ingatlanokra vonatkozóan
10.
A 4506/2. és 4506/3. hrsz-ú területek belterületből külterületbe történő átminősítése
11.
Az Iskola u. 3. sz. ingatlanban lévő lakás felajánlása ajándékozás jogcímén
12.
Pályázat benyújtása „A kiskunmajsai Tájház felújítása” címmel
13.
A Konecsni György Kulturális Központ programtervének elfogadása
14.
GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázathoz önerő biztosítása
15.
Hulladékudvar nyitvatartása
16.
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017-2019. évre várható összegei
17.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata …./2016. (….) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
18.
Egyebek
   
   
2016.01.28. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4.
önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.
Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház valamint a Városi Könyvtár átalakítására vonatkozóan
6.
Mayossa Néptáncegyüttes támogatási kérelme
7.
A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
8.
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
9.
Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött háziorvosi , házi gyermekorvosi és fogorvosi szerződések felülvizsgálata
10.
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
11.
Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervének elfogadása
12.
Tájékoztató a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. 2015 évi működéséről
13.
Menetrend módosítás
14.
Városgazdálkodási Intézmény szegélykő sablon vételével kapcsolatos kérelme
15.
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési eljárások lezárása
16.
Bodoglári játszótér üzemeltetése
17.
Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
18.
Bodoglár, Szőlő u. 11. sz. hasznosítása
19.
Móra F. u. 16. I./3 számú ingatlan bérbeadása
20.
TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat keretében koncepció- és előterv készítés feladatra pénzügyi fedezet biztosítása
21.
A VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
22.
A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
23.
A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
24.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
25.
Egyebek
   
   
2016.01.15. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Központi buszmegálló üzemeltetése
2.
Döntés a 2006/2015 (XII.29) Korm. határozatban foglalt költségvetési támogatás felhasználásáról
3.
Pályázati lehetőség az NKA általi kulturális, művészeti fesztiválra
4.
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény vezetői pótlék emelési kérelme
5.
Munkamegosztási megállapodás módosítása
6.
Feladat ellátási szerződés kötése család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésére
7.
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartása
8.
Média szerződés tervezetek (zárt ülés)
   
   
2015.12.17. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft üzleti terve (zárt ülés)
2.
Fellebbezési kérelem (zárt ülés)
3.
Fellebbezési kérelem (zárt ülés)
4.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
5.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
6.
Rendelet tervezet a helyi adókról
7.
rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
8.
Közétkeztetés díjának meghatározása
9.
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
10.
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fenntartói jogának, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általi átvétel szándéknyilatkozatának tárgyalása
11.
Rendkívüli természetbeni támogatások nyújtásához szükséges szerződések kötése
12.
A 3167/6. hrsz-ú ingatlan bérbeadása
13.
MAJSA-ÉPÍTŐ Kft. terület bérleti kérelme
14.
Rácz Csaba 2435/3. hrsz. terület bérleti kérelme
15.
Móra F. u. 16. I/3. számú ingatlan hasznosítása
16.
Rekultiváció a volt szovjet laktanyában
17.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
18.
Mobiltelefonnal is vezérelhető elektromos kapunyitó felszerelése a mentőállomás és orvosi ügyelet nagykapujára
19.
A család- és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében kapott támogatás felhasználása
20.
Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
21.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj fizetési kötelezettség
22.
A TKT szervezeti átalakulásával, a Kistérségi Gyermekjóléti és Szolgáltató Szociális Intézmény megszűntetése, kistérségi feladatellátás megszűnése, a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet változásához kapcsolódó vagyon hasznosítása
23.
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti szerződésének megszüntetéséről
24.
A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
25.
Média felhasználási keretösszeg meghatározása Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
26.
Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I félévi munkatervére
27.
358/2015 (XI.26.) sz. „Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről” tárgyú Képviselő-testületi határozat módosítása
28.
Az Önkormányzat 2016-2019-ig terjedő stratégiai és a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
29.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról
30.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa
31.
Egyebek
   
   
2015.11.26. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Villamos energia kereskedő kiválasztása 2016. évre – Kiskunmajsa”tárgyú közbeszerzési eljárás döntése (zárt ülés)
2.
Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése (zárt ülés)
3.
A Városgazdálkodás Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
4.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
5.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
1-5
A szavazás eredményének ismertetése
6.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
7.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
8.
Rendelet tervezet a helyi adókról
9.
Rendelet tervezet a talajterhelési díjról
10.
önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
11.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
12.
Döntés a Golmitz Kft. előszerződéséről
13.
Vállalkozási szerződés felmondásának jogszerűségi vizsgálata
14.
A kiskunmajsai Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
15.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
16.
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Módosító Okiratának módosítása
17.
Pályázati kiírás civil szervezetek 2016. évi támogatására
18.
Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2016. évre
19.
2016. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázat kiírása
20.
Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók támogatására
21.
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
22.
A Kiskunmajsa közigazgatási területén lévő általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
23.
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatás iránti kérelme
24.
Tőzsér István Martin – TIM Production támogatás iránti kérelme
25.
Majsai Nagycsaládosok Egyesülete támogatás iránti kérelme
26.
Elhanyagolt zártkerti ingatlanok kisajátítást megelőző vételi ajánlata
27.
Záportó tervezése a Kuksós u. és a Fehértó-Majsai főcsatorna között
28.
Kalmár Pál és Kalmár Pálné zártkerti ingatlan felajánlása
29.
A Majsa Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítása
30.
Kiskunmajsa Bodoglár 4004 hrsz-ú terület haszonbérbe adása
31.
Az 5405. jelű országos közút nyomvonal áthelyezésének vizsgálata a Fő utcáról a Rákóczi utcára
32.
Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről
33.
Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata
34.
Kötelező villamossági felülvizsgálatok az Önkormányzati intézményeknél
35.
Kiskunmajsa Fő u. 79. sz. ingatlan vizesblokk felújítása
36.
Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
37.
Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
38.
Kerékpártárolók készítéséhez keretösszeg biztosítása
39.
Játszótéri eszközök felülvizsgálata alapján elvégzendő munkálatok költsége a Városi Óvoda és Bölcsődénél
40.
Kültéri tároló, kiállítóhely kialakítása a Múzeumnál
41.
Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
42.
Rendkívüli szociális támogatás igénylésének elszámolása
43.
Normatíva lemondás, pótigénylés
44.
Városi Könyvtár tűzjelző rendszerrel kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
45.
Fűtő berendezések vizsgálata kapcsán megállapított hiányosságok pótlása
46.
Óvodai, bölcsődei gyermekélelmezéssel kapcsolatos térítési díj bevétel kiesések
47.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde pótelőirányzat kérelme
48.
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény vezetőjének megbízása
49.
Pályázatokkal kapcsolatos előkészítő költségek
50.
Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésének visszavonása
51.
Vízközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
52.
Intézményvezető-helyettes véleményezése
53.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
54.
Egyebek
55/1.
Közmeghallgatás I.
55/2.
Közmeghallgatás II.
55/3.
Közmeghallgatás III.
55/4.
Közmeghallgatás IV.
55/5.
Közmeghallgatás V.
   
   
2015.11.17. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
2.
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
3.
Városgazdálkodási Intézmény SZMSZ módosításának jóváhagyása
4.
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító Okirata
5.
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézménybe integrálódó Ciróka Bölcsőde működési engedély módosítása iránti kérelem
6.
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Védőnői Szolgálatának működési engedély iránti kérelme
7.
A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény működési engedély módosítása iránti kérelem
8.
A Védőnői Szolgálattal kapcsolatos szerződések, megállapodások megkötése
9.
Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra – határozat módosítás
10.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
   
   
2015.10.29. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról
3.
önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
4.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
6.
Bizottsági tagok megválasztása, új kültag eskütétele
7.
A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja, szervezeti kereteinek felülvizsgálata
8.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
9.
9. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének működési engedély módosításának kezdeményezése
10.
10. Feladat ellátási szerződés kötése bölcsődei ellátásra
11.
Rendkívüli természetbeni támogatások nyújtásához szükséges szerződések kötése
12.
Közterületen lévő beton elemes padok felújítása
13.
Kolompár Orbán telekkiegészítés vásárlással kapcsolatos kérelme
14.
Talajvizsgálat elkészítésére fedezet biztosítása
15.
Térkövezési sorrend módosításáról szóló 120/2015.(V.07.) határozat módosítása
16.
DM-KER Kft. területvásárlása az ipari parkban (0296/53. hrsz)
17.
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az üdülőterületen lévő 8003-8010. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan
18.
Útkarbantartási keret megemelése
19.
9. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
20.
20. Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
21.
Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
22.
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata, megállapodásának módosítása
23.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
24.
Víziközmű üzemeltetési szerződés felmondása
25.
Konecsni György Kulturális Központ bővítése, felújítása
26.
Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
27.
Szank Víziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
28.
Víziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
29/1.
Tanoda program megvalósításához fióktelep biztosítása I.
29/2.
Tanoda program megvalósításához fióktelep biztosítása II.
29/3.
Tanoda program megvalósításához fióktelep biztosítása III.
30.
Szociális szövetkezeti tagsági viszony létesítése egyúttal, szociális szövetkezet alapítása
31.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
32.
Egyebek
   
   
2015.10.14. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7
8.
8
9.
9
10.
10
   
   
2015.10.02. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése
1.
Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra.
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
   
   
2015.09.24. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról /szóbeli előterjesztés/
3.
Projektek lebonyolításához személyi ösztönzés biztosítása 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazása céljából a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalhoz, a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. személyi állományának jóváhagyása és üzleti tervének módosítása (Zárt ülés!)
4.
Személyi ösztönzés biztosítása (Zárt ülés)
5.
Településszerkezeti terv módosítása
6.
önkormányzati rendelet - tervezet a Kiskunmajsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/20004.X.15.) Ktr. számú rendelet módosításáról
7.
önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjpályázatról szóló 20/2008.(IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
8.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
9.
rendelet - tervezet a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
10.
önkormányzati rendelet-tervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
11.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
12/1.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról I.
12/2.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról II.
13.
önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 11/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
14.
Zerinváry Szilárd kérelme elővásárlási jogról történő lemondás tárgyában
15.
Bádogozási munka a Tájháznál
16.
Boróka Kft kérelme
17.
Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság kérelme
18.
Oregon Business Kft vételi ajánlata az Ipari Parkban
19.
Kolompár Orbán telek kiegészítés vásárlással kapcsolatos kérelme
20.
Műfüves futballpálya megvalósításához kapcsolódó terület rendezés
21.
A 31/2015. (II.25.) határozat módosítása Baturin Beatrix Katalin önkormányzati út cseréjével kapcsolatban
22.
Bajcsy Zs. u. 2-10. szám közötti szakasz járdafelújítása
23.
Kiserdőben lévő fák tervszerű ritkítása
24.
A Gimnázium tornatermének elektromos felújítása
25.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozás
26.
Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
27.
142/2014. (V.28.) számú határozat módosítása a Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása tárgyában.
28.
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata
29.
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakításával kapcsolatos további előirányzat zárolások
30.
Kígyósi bolt működtetési támogatásának megszüntetése
31.
Létszámcsökkentési pályázat benyújtása
32.
Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA típusú gépjármű kihelyezésének megszűnése
33.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal kötött „Megállapodás a járási hivatalok kialakításához” mellékleteinek módosítása
34.
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
35/1.
Közoktatási feladatok működtetésével kapcsolatos feladatok átvételének végrehajtása I.
35/2.
Közoktatási feladatok működtetésével kapcsolatos feladatok átvételének végrehajtása II.
36.
Köznevelési feladatokért felelőstanácsnok választása
37.
Bursa Hungarica ösztöndíj keret emelése
38.
Városgazdálkodási Intézmény tevékenységi körének bővítése vállalkozói tevékenységgel
39.
A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
40.
Bodoglár, Szőlő u. 11. sz. hasznosítása
41.
Golmitz Kft. innovációs ajánlata az üdülőfaluban szálláshely építéssel kapcsolatban
42.
Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
43.
Petőfi tér 9. III/4. lakás bérbe adása
44.
Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
45.
Lány Lajosné és Kiss Rita által ajándékozás jogcímen felajánlott ingatlan elfogadása
46.
Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
47.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek előkészítése
48.
Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása - határozat módosítása
49.
Szank Község Önkormányzatának, valamint Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
50.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
51.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
52.
Kunhalmi István kérelme
53.
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)
54.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata által létrehozott „Kiskunmajsa Város” elnevezésű facebook közösségi portál szabályzata.
55.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
56.
Egyebek
   
   
2015.09.02. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása a Kiskunmajsa 0150/95. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan. (Zárt ülés)
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 11/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
Útkarbantartási keret megemelése
4.
ALFÖLDVÍZ Zrt. I. félévben elszámolt felújítási munkái
5.
Kiskunfélegyházi Malom Kft. kérelme
6.
Vadkerti Tóth Márta Móra F. u. 16. I/4. lakásbérlet meghosszabbítása
7.
Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatási kérelme
8.
A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti szerződése
9.
9. Döntés a testvérvárosi együttműködési megállapodás Ukmergé városa által jóváhagyott szövegezés elfogadásával
10.
10. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
11.
11. napirendi pont
   
   
2015.08.19. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
„Vállalkozási szerződés a KEOP -2015-5.7.0 számú projekt keretében a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézmény gimnáziumi feladatokat ellátó épületegyüttes energetikai felújítására” tárgyú közbeszerzési eljárás döntése (zárt ülés)
2.
Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
3.
Menetrend módosítás
4.
Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme kotró-rakodó típusú munkagép üzemeltetési költségeihez
5.
168/2015.(VI.25.) határozat módosítása Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde villamossági problémáinak megoldása tárgyában
6.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
7.
Közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatátvétel
8.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
   
   
2015.07.23. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 sz. A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése címmel
2.
Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
3.
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárása
4.
Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetésének átvételét megelőző feladatok
5.
Kiserdőben kidőlt fák hasznosítása
6.
A veszélyes fák kivágásáról szóló 170/2015.(VI.25.) határozat módosítása
7.
Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
8.
Béres Árpád kérelme garázsbérletre
9.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának kötelező feladatai közül nappali ellátások biztosítása
10.
„Nyári diákmunka” elnevezésű munka erőpiaci programhoz történő csatlakozás
11.
Bodoglári Traktoros Sportegyesület kérelme
12.
Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról
13
Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme erőgépvezető alkalmazásához, valamint kistraktor üzemeltetési költségeihez
14.
Rendkívüli szociális támogatás igénylésének támogatása
15.
Bérleti díj bevétel kiesések miatt intézményfinanszírozás biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
16.
Kiegészítő szociális ágazati pótlék biztosítása a Bölcsőde és a Többcélú Kistérségi Társulás intézménye részére
17.
53/2015.(IV.01.) határozat módosítása a 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások elszámolása tárgyában a Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány vonatkozásában
18.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
   
   
2015.06.25. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Polgármesteri beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról /szóbeli előterjesztés /
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.
önkormányzati rendelet-tervezet az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
5.
rendelet tervezet Kiskunmajsa Város díszpolgára, Kiksunmajsa városért, Kiskunmajsa Város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa Város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003.(III.17.) rendelet módosításáról
6.
Czombos Csaba vételi kérelme az Ipari Parkban
7.
Járdaépítéssel kapcsolatos frekventált terület meghatározása
8.
Rotary Zrt-től visszakapott 3167/6. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
9.
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme
10.
Veszélyes fák kivágása
11.
A város reprezentációs keretének megtárgyalása
12.
„Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerőpiaci-programhoz történő csatlakozás
13
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről
14.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulási Megállapodás 3. sz. módosításának elfogadása
15.
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház vonatkozásában
16.
Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
17.
A kiskunmajsai Városgazdálkodási Intézmény nyilvántartásában szereplő iskolabusz értékesítése
18.
Testvérvárosi együttműködési megállapodás (tervezet) jóváhagyása Ukmergé városával
19.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve
20.
A Vakáció Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
21/1.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlat I.
21/2.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlat II.
22.
Viziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítés
23
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének módosításáról
24.
Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
25/1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról I.
25/2.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról II.
26.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
27/1.
Egyebek
27/2.
Egyebek
   
   
2015.06.08. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Madár György kérelmére a Kiskunmajsa 2514. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
2.
Mayossa Hagyományörző Egyesület kérelme Bad-Schönborn-ba történő utazás támogatása tárgyában
3.
Átsorolás, nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
4.
Pályázat benyújtása a Kiskunmajsa, Fő utca páros oldali járdaszakasz felújítására
5.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Sportkoncepciója
6.
Pályázat benyújtása a kiskunmajsai futópálya felújítására
7.
Dr. Bánóczki-Garas Mónika háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés módosítása
8.
Hősök tere 3. felújításával kapcsolatos további döntések
9.
94/2015.(IV.30.) határozat módosítás, fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
10.
Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
11.
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde átszervezése
12.
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház átszervezése
13
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
14.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
   
   
2015.05.28. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
A helyi önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei éves költségvetési beszámolója
3.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.
Ejektoros kút leszerelése
6.
Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
7.
Hősök tere 3. sz. felújítása
8.
Menetrend módosítás
9.
Rácz Csaba 2435/11. hrsz. terület bérleti kérelme
10.
Lány Lajos kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban
11.
2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
12.
Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
13
Járdaépítések támogatása
14.
Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény kérelme járdaépítéssel kapcsolatban
15.
A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata
16.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalának támogatása
17/I.
Volt Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlását követő hasznosítás I.
17/2.
Volt Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlását követő hasznosítás I.
18
A Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére
19
A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
20.
Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása
21.
Előterjesztés a 2014. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
22.
A Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
23
A kiskunmajsai Városi Sporttelep elnevezésének megváltoztatása iránti kérelem
24.
A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányi fenntartású intézményben
25.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás számlavezetési díjkompenzációjáról
26.
Rádóczi Antalné Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. lakás bérlete
27
Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása iránti javaslat
28
Figura László fafaragó művész alkotásainak megvásárlása iránti javaslat
29
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
30.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
31/1.
Egyebek I.
31/2.
Egyebek II.
31/3.
Egyebek III.
   
   
2015.05.07. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Gyermekétkeztetési támogatás
2.
Térkövezési sorrend
3.
Üdülőtulajdonosok... kérelme
4.
Viharkárok
   
   
2015.04.30. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése
3.
Civilek a játszóterekért Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés módosítása
4.
Fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
5.
Kiskunmajsa Ady E. u. 54. sz. tájház felújításának megtervezése
6.
Okmányiroda felújítása
7.
Hősök tere 3. hasznosítása
8.
Rotary - terület visszaadás
9.
Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
10.
Konecsni György Kulturális Központ előirányzat módosítási kérelme
11.
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
12.
Babaköszöntő csomaggal kapcsolatos döntés
13
Intézményi Szakmai Napok támogatása
14.
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
15.
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve
16.
A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. és az Önkormányzat közötti Megállapodás jóváhagyása és a költségfedezet biztosítása
17
Döntés meghozatala további 1 fő közterület-felügyelő foglalkoztatása vonatkozásában
18
Városgazdálkodási Intézmény kérelme közhasznú értékteremtő feladatokkal kapcsolatos foglalkoztatás anyagi fedezetének biztosítására
19
A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének, valamint a 2014. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
20.
Hunor Sportegyesület támogatási kérelme
21.
Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Ukmergé városával
22.
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról
23
Bajcsy Zs. utcai bérleti szerződés...
24.
Belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondása
25.
Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása
26.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének átszervezésével kapcsolatos döntés
27
Számlavezetési díj kompenzáció
28
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
29
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
30.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
31.
Egyebek
   
   
2015.04.28. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése
1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)
2.
Kiskunmajsai Football Club kérelme
3.
Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete EMVA pályázati kérelme tárgyában
4.
Gépjármű beszerzéshez szükséges szakmai program elfogadása az EMVA pályázathoz kapcsolódóan
5.
Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
   
   
2015.04.15. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése
1.
Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra
2.
Vagyon hasznosításra történő átadása a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület részére
3.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás jóváhagyása
4.
Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
5.
Bodoglári Óvoda tájékoztatás
6.
Egyebek
   
   
2015.04.01. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
4.
önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól
5.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
6.
Kitl Valéria Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/5. lakásbérlet és garázsbérlet meghosszabbítása
7.
Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
8.
A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
10.
DM-KER Kft. vételi kérelme az Ipari parkban
11.
Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme
12.
A 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások elszámolása
13/1
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása I.
13/2
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása II.
14.
Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának fejlesztése
15.
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
16.
Konecsni György Kulturális Központ felújítása
17
Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások (egyéni sportolók), egyéb civil szervezetek támogatása
18
Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok és egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása
19
Református Egyházközség támogatási kérelme nyári hittanos táborhoz
20.
A II. világháborús emlékmű helyreállításához támogatás nyújtása
21.
Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia kérelme a Kígyósi Római Katolikus Templom felújításához
22.
Közfoglalkoztatással kapcsolatos önerő keret biztosítása, céltartalék feletti rendelkezési jog módosítása
23
Szerződés kötése a Magyar Postával az önkormányzati levelek tekintetében
24.
Befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
25.
Akkumulátoros megafon beszerzés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
26.
Beszámoló a Projekt Iroda 2014. évi működéséről
27
Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről
28
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
29
Kígyósi bolt bezárás
30.
Vakáció Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása
31.
Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi pótlékok módosítási kérelme
32.
Tradicionális sportegyesületek 2015. évi támogatása
33
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
34.
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
35.
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
36/1.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról I.
36/2.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról II.
37/1
Egyebek I.
37/2
Egyebek II.
37/3
Egyebek III.
   
   
2015.03.31. A rendkívüli képviselő-testületi ülés írásos anyaga
1.
I.
2.
II.
3.
III.
   
   
2015.02.25. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2/1.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról I.
2/2.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról II.
3.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
4.
Képviselőtestületi jegyzőkönyvek beköttetésének költségeire fedezet biztosítása
5.
Menetrend módosítás
6.
Cseke és Cseke Kft vételi ajánlata
7.
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése
8.
Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
9.
Pálinkó József vételi ajánlata az Ipari Parkban
10.
Tanács Ablak Kft vételi kérelme az Ipari Parkban
11.
Baturin Beatrix Katalin kérelme önkormányzati út cseréjével kapcsolatban
12.
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
13
A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
14.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
15.
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme a hang- és fénytechnika biztosításának személyi feltételeivel kapcsolatban
16.
Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
17
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének működési engedély módosításának kezdeményezése
18
Intézményi Tanács tagok delegálása
19
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet 2015. évi költségvetést érintő hatása
20.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (A költségvetési rendelet korábban kiküldésre került.)
21.
Egyebek
   
   
1.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által a közművelődési, sport és civil szervezetek részére pályázati úton nyújtott támogatásokat tartalmazó önkormányzati rendeleteinek módosításáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3.
Mikro-Voks rendszer (elektronikus közgyűlési rendszer) bevezetésének lehetősége
4.
ÖTV-NanoKam médiaszerverről
5.
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása új beépítésre szánt terület kialakítására a 6151/1. hrsz-ú területre vonatkozóan
6.
Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés
7.
Polgármesteri Hivatal épületénél napelemes rendszer kiépítésére benyújtott (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0263) pályázattal kapcsolatos döntés
8.
Petőfi tér 9. III/4. bérbeadása
9.
A polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
10.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat állandó jogi képviseletének ellátása
11.
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016-2018. évre várható összegei
12.
Megbízás az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakításra vonatkozó javaslat kidolgozására
13
Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
14.
Városgazdálkodási Intézmény piaci helypénzszedő foglalkoztatásával kapcsolatos kérelme
15.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
16.
Dr. Tóth Tibor háziorvos területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenyég ellátására kötött szerződés felülvizsgálata és annak elfogadása
17
Testvérvárosi pályázat beadásához pályázati menedzser megbízása
18
A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
19
A központi orvosi ügyelet szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
20.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
21.
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme a hang- és fénytechnika biztosításának személyi feltételeivel kapcsolatban
22.
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme személyfelvonó karbantartásának finanszírozására
23
Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciójának elfogadása és megvalósítása érdekében keretösszeg biztosítása
24.
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi rendezvényterve
25.
Kiskunmajsai gyermekek Fővárosi Nagycirkuszba történő utazásának támogatása
26.
Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslata az útkereszteződések beláthatósága érdekében
27
Egyebek
   
   
2014.12.18. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Előterjesztés Tóth Viktor megbízott intézményvezető áthelyezéséről /Zárt ülés/
2.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
Étkezési díjak meghatározása
4.
Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítése
6.
Szabadkai út 51/A ingatlan hasznosítása
7.
Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozására együttműködési megállapodás elfogadása
8.
0296/29 és a 0296/30. hrsz-ú területek visszavásárlása az Ipari Parkban
9.
Majsa-Építő Kft terület bérleti kérelme
10.
Dr. Galanov András lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
11.
Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés
12.
Beszámoló a közterület felügyelő 2014. II. félévi munkájáról
13
Kérelem igazgató továbbképzésének támogatására
14.
Elektronikusan kitölthető és feldolgozható adóűrlapok, valamint könyvelő program pénzügyi fedezetének biztosítása az Önkormányzat részére
15.
Civilek a Játszóterekét Egyesület támogatási kérelmének módosítása
16.
Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
17
Tiszteletdíj felajánlás
18
Állami Számvevőszéki utóellenőrzésére intézkedési terv elfogadása
19
Kiskunmajsai Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
20.
A Központi Orvosi Ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása
21.
A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére internet szolgáltatás biztosítása
22.
Javaslat a Kiskunmajsa külterület 0304/51. és a 0304/52. hrsz-ú terület megvásárlására /zárt ülés/
23
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatainak további ellátása
24.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíjfizetési kötelezettség
25.
Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelem
26.
Települési értéktár
27
Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervére
28.
Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
29
Javaslat az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának tagjaira
30.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
31.
Egyebek
   
   
2014.11.27. Közmeghallgatás
1.
Közmeghallgatás I.
2.
Közmeghallgatás II.
3.
Közmeghallgatás III.
4.
Közmeghallgatás IV.
5.
Közmeghallgatás V.
   
   
2014.11.27. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
3.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4.
önkormányzati rendelet-tervezet a helyi adókról szóló 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5.
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6.
Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
7.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
8.
önkormányzati rendelet-tervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról
9.
Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Gyógyhely kijelölésére, új beépítésre szánt terület kialakítására 6161/1-6161/2 hrsz, és a Csontos Károly u. 2. sz. ingatlan építési helyének módosítására vonatkozóan
10.
A 3076/6. hrsz-ú ingatlan értékesítése a TERRA INNOVA INVEST Kft. részére
11.
A 41/2014. (II.26.) határozat módosítása a fejlesztési és beruházási elképzelésekkel kapcsolatban
12.
Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottsági tag és helyettes tag delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba
13
Szikora Gábor Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. lakásbérlet meghosszabbítása
14.
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
15.
A 2015. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázat kiírása
16.
Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2015. évre
17
Pályázati kiírás civil szervezetek 2015. évi támogatására
18
Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók támogatására
19
Főtéri Sokadalom rendezvény elszámolása
20.
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”(Kódszám: KEOP – 2012 – 5.5.0/A) ,,Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat önerejének visszahelyezése
22.
Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére tárgyú határozat módosítása
23
Helyi pénz bevezetése tárgyában hozott döntés visszavonása
24.
Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
25.
Útszóró sóra fedezet biztosítása
26.
Üzemanyagra fedezet biztosítása
27
Díszkivilágítás
28.
laptop vásárlás
29
A Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa kérelme
30.
Tourinform iroda kérelme
31.
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
32.
A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felvételi körzetének véleményezése
33
Ritmus Birodalom” című kiadvány megjelentetéséhez támogatási kérelem
34.
Önkormányzati tulajdonú szociális helyzet alapján történő lakásbérlet iránti kérelmek
35.
Timacco Hungary Kft-vel kötött szerződés felbontása
36.
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
37
alapító okirat módosítás
38.
Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodási-pénzügyi tevékenységének, valamint az ehhez kapcsolódó humánerőforrással kapcsolatos feladatainak vizsgálata
39
Befektetői környezet további javítása érdekében a város imázsának kialakítása, kommunikálása
40.
Tájház épületének veszélyelhárítása, állag megóvása
41/I.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása, bővítése I.
41/II.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása, bővítése II.
41/III.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat kommunikációs hálózatának javítása, bővítése III.
42.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
43
Egyebek
   
   
2014.11.11. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
gyengébb hangminőség!!! Az ülést a kulturális központ hangosította.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának rendkívüli képviselő-testületi ülése
1.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.
Bizottsági tagok megválasztása, kültagok eskütétele
3.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
5.
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
6
Egyebek
   
   
2014.10.27. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadásáról
2.
Önkormányzati képviselők és ezt követően a polgármester eskütétele
3.
A polgármester programjának ismertetése
4.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.08.) rendelet módosítása
5.
Alpolgármesterek választása, alpolgármesterek eskütétele „Zárt ülés”
6.
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
7.
Alpolgármesterek illetményének/tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
8.
Polgármestert, Alpolgármestert megillető járandóságok
9.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsába tag delegálása
10.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása
11.
A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
12
Egyebek
   
   
2014.09.30. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/1.
A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálása I.
4/2.
A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálása II.
5.
Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatási kérelme
6.
Megrajzol-lak című módszertani könyv kiadásához támogatási kérelem
7.
Bölcsőde játszótéri játékainak biztonsági ellenőrzése
8.
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
9.
Közintézmények villamossági felülvizsgálata
10.
Városgazdálkodási Intézmény igénye térkő gyártással kapcsolatban
11.
A Városi Könyvtár ablakcserével kapcsolatos kérelme
13
határozat módosítása a Fő u. 109. szám Royal pékség előtt járda felújításával kapcsolatban
15.
Menetrend módosítás
16.
Szabadkai u. 51./A számú ingatlan hasznosítása
17
ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítása
19
Dr. Szarvas Tibor üdülőtelekkel kapcsolatos kérelme
20.
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyszerűsített véleményezési eljárás lezárása
21.
Bodoglári Közösségi házba sporteszközök kérése
22.
Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Piac fedett részén oromdeszkák festésére
23
Központi Park tuskóinak kiemelésére fedezet biztosítása
24.
Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
25.
Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos támogatás
26.
Gyermekétkeztetés ellátását biztosító önkormányzati intézmények 2014. évi üzemeltetési támogatása – júniusi adatok alapján
27
Konecsni György Kulturális Központ előirányzat átcsoportosítási kérelme
28.
Konecsni György Kulturális Központ előirányzat módosítási kérelme
29
Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
30.
Tiszteletdíj felajánlás
31.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történt csatlakozás
32.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
33
Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása
34.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába tag delegálása
35.
Kolompár Zoltánné Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/1. lakás bérlete
36.
Farkas Ferenc Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/1. lakás bérlete
37
Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek
38.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
39
Egyebek
   
   
2014.08.19. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3.
A 2013. évi zárómérleg és a 2014. évi rendező/nyitómérleg eltérésének indoklása
4.
Városi Óvoda és Bölcsőde nyilvántartásában szereplő Barkas gépkocsi értékesítése
5.
Konecsni György Kulturális Központ álláshely bővítéssel kapcsolatos pótelőirányzat kérelme munkába járási költségtérítésre
6.
Konecsni György Kulturális Központ pótelőirányzat kérelme rovarirtásra
7.
A „Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány” támogatási kérelme
8.
Óvodapedagógusok 2014. szeptember 1-jei béremelése, dupla foglalkoztatás bérigénye
9.
2013. évi maradvány jóváhagyás módosítása törvényi változás miatt
10.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat nyilvántartásában szereplő LADA NIVA gépkocsi értékesítése
11.
Normatíva lemondás, pótigénylés
12.
Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
13
Városi Óvoda és Bölcsőde gazdasági ügyintézői álláshely kérelme
14.
Terjék Imréné üdülőtelek visszaadási kérelme
15.
Furafol Hungary Kft. kérelme fedett teniszpálya földhasználati jogával kapcsolatban
16.
Hősök tere 3. sz. ingatlan hasznosítása
17
Szabadkai u. 51/A sz. ingatlan hasznosítása
18.
MA-GUMI Kft. 0296/27 hrsz.-ú terület vásárlási kérelme az ipari parkban
19
Szegfű utcában közvilágítás bővítés kérése
20.
Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatási kérelme
21.
Fő utcán járda felújítás az alsó temetőnél
22.
Fő u. 109. szám Royal pékség előtt járda felújítás
23
A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
24.
A 2014. 07. 08-án bekövetkezett – központi park fájának letört ága miatti – káreseménnyel kapcsolatos felelősségi nyilatkozat megtétele
25.
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
26.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének II. számú módosításáról
27
Beszámoló a közterület-felügyelő 2014. I. félévi évi munkájáról
28.
Tájékoztató a Városi Óvoda és Bölcsőde akadálymentesítéséről
29
Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciója 2014-2020
34.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
35
Egyebek
   
   
2014.07.09. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról szóló 34/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
3.
Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos döntések
4.
Babacsomaggal kapcsolatos döntések meghozatala
5.
Ipari parkot ellátó gázvezetékkel kapcsolatos problémák
6.
Ipari parkban terület visszavásárlás
7.
MULL UNION TRADE Kft. területvásárlási kérelme az Ipari parkban
8.
Furafol Hungary Kft. kérelme a sportpályán termálkút fúrásával kapcsolatban I.
8.
Furafol Hungary Kft. kérelme a sportpályán termálkút fúrásával kapcsolatban II.
9.
Tűzoltóőrs kialakításával kapcsolatos kérelem
10.
Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
11.
Fő utcán járda felújítás
12.
Közvilágítással kapcsolatos kérések
13
Bodoglár közösségi ház felújítása
14.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatal bérleti kérelme
15.
Csík Antal gyűjtemény megvásárlása iránti kérelem
16.
Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére
17
A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz történő csatlakozás
18.
Anyagbeszerzés térkőgyártáshoz
19
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatására céltartalékba helyezett összeg felhasználásának jóváhagyása
20.
Református Egyházközösség támogatási kérelme
21.
Védőnői ellátást érintő 2014. évi finanszírozási díjemelés
22.
Elmaradt bérleti díjak ,,de minimis támogatás érvényesítése,behajtása tárgyában fedezet biztosítása jogi képviselet ellátására
23
A 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
24.
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
25.
LADA-NÍVA gépjármű visszavétele
26.
Szabad vállalkozási zónában történő felvétel
27
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Közbeszerzési terv I. számú módosítása
28.
Beszámoló Kiskunmajsa város 2013. évi közbiztonsági helyzetéről
29
A városközponti park veszélyes fáinak visszanyesése
30.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. előterjesztés
31.
Katasztrófavédelmi kirendeltség 2013 évi beszámolója
32.
Kerékpárút javítás
33
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
34.
A Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
35.
Könyvelési díj” fizetése a számlavezető pénzintézet részére
36.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
37
Egyebek
   
   
2014.05.14. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Egyesületének kérelme
4/1.
Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása I.
4/2.
Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása II.
4/3.
Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása III.
5.
Önkormányzati tulajdonú belvízelvezetést szolgáló csatornák átadása üzemeltetésre
6.
Hősök tere 3. ingatlan hasznosítása
7.
Pályázat beadása az I. világháborús emlékmű felújítására
8.
Civilek a Játszóterekét Egyesület támogatási kérelme
9.
Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally további támogatására
10.
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény kerékpár beszerzéssel kapcsolatos kérelme
11.
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítési kérelme
12.
Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának jóváhagyása
13
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
14
Egyebek
   
   
2014.04.23. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése I.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése II.
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
4.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
5.
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálása
6.
Katonáné Tombácz Krisztina Éva kérelme
7.
A 2013. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
8.
A 2013. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások elszámolása azon támogatottak esetében, akik a 2014. évi támogatási keretekre nem nyújtottak be pályázatot
9.
A 2013. évi zárómérleg és a 2014. évi rendező/nyitómérleg eltérésének indoklása
10.
2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés
11.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat adósságának 2014. évi átvállalása
12.
Intézményi Szakmai Napok támogatása
13
Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása I.
13
Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása II.
14.
Majsa Napok rendezvény programterve
15.
Városi Majális rendezvény támogatása
16.
Kiskunmajsa Város Polgárőrsége kérelme
17
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosítása
18.
Városgazdálkodási Intézmény játszóterek üzemeltetéshez, jégeső elhárító rendszer működésével kapcsolatos kérelme
19
Előterjesztés a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló
20.
Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felmondása
21.
Üzemeltetési szerződés megkötése a SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Részvénytársasággal
22.
A Bácskainfó 2001 Bt. ajánlatának kiegészítése
23
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
24.
Térfigyelő kamera pályázat
25.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
26.
Dr. Garas Mónika háziorvos önkormányzati rendelő használata iránti kérelme
27
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási lehetőségről
28.
Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
29
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
30.
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról
31.
A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
32.
Beszámoló a Projektiroda 2013. évi működéséről
33
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
34.
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
35.
Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Alapító Okiratának módosítása
36.
A Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa kérelme I.
36.
A Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa kérelme II.
37
Civilek a Játszóterekért Egyesület kérelme
38.
Kiskunmajsa egyes helyeinek gyógyhellyé minősítés
39
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
40.
Egyebek
   
   
2014.02.26. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő testületének Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
4.
önkormányzati rendelet-tervezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
5.
Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
6.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
7.
Simonyi Katalin lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
8.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális intézményi feladatainak támogatására pályázat beadása
9.
Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat keret emelése és kiírása
10.
Jelentés a Tradicionális sportegyesületeknek, Közművelődési megállapodás alapján és egyedi kulturális rendezvényekre, kiadványok támogatására, Egyéb sportegyesületeknek, sportvállalkozásoknak, egyéni sportolóknak, egyéb civil szervezeteknek a 2013. évi támogatási keretből és egyéb szabad forrás terhére 2013. évben adott működési és felhalmozási célú támogatások elszámolásáról azok esetében, akik a 2014. évi támogatásra pályázatot nyújtottak be
11.
Konecsni György Kulturális Központ kérelme az 53. Európa Rally támogatására
12.
Képviselői igények megvalósítására elkülönített keret módosítása
13
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete támogatási kérelme
14.
Szécsény László kérelme
15.
Rátóti Imréné felajánlása
16.
Csontos Imre területvásárlási kérelme
17
Menetrend módosítás
18.
Hunor Vadásztársaság 0339/5. hrsz-ú területvásárlása
19
Első világháborús emlékmű helyreállítása
20.
Tűzoltó őrs kialakítása
21.
Kiskunmajsa egyes városrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása
22.
Fő u. 76.sz. ingatlanrész hasznosítása
23
Víziközművek üzemeltetése
24.
A Köztársaság téri játszótér üzemeltetése
25.
Bácsfa Kft. ajánlata a 3076/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
26.
Fejlesztési és beruházási elképzelések
27
2014. évi működési hozzájárulás megállapítása a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás működéséhez
28.
Mindennapi vizünk Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás felülvizsgálata tárgyában
29
Majsa Alapítvány kérelme
30.
Tradicionális sportegyesületek, Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rendezvény, kiadványok támogatása, Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók, egyéb civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg felosztása
31.
Jonathermál Zrt. rendezvény támogatási kérelme
32.
Városszépítő Egyesület rendezvény támogatási kérelme
33
Bodoglári játszótér megépítésének támogatása
34.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat –nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó-szerződéseinek módosítása
35.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, mint eladó, valamint a „GÁZÉPSZERKER” Kft. mint vevő között létrejött ingatlan adásvételi szerződés módosítása
36.
Motoros ingatlanhasznosítási szerződések felülvizsgálata
37
Mezei őrszolgálat létrehozásáról
38.
Új Szolgáltatási szerződés megkötése foglalkozás egészségügyi vizsgálatra vonatkozóan
39
A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
40.
A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
41.
A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
42.
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezés véleményezése
43
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézménye ágazati pótlék támogatása
44.
Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség
45.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme személygépkocsi beszerzés ÁFÁ-jának támogatására, támogatási összeg megelőlegezésére
46.
Gáz-Dízel Kft. kérelme
47
Fészek Színjátszó Egyesület kérelme
48.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési tervezetének módosítása
49
Tájékoztató a Belügyminisztérium által kiírt 2014. évben megvalósítható új típusú közfoglalkoztatási programok kidolgozása jogcímre beadott pályázatról
50.
Tájékoztató a Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlan igénybevételéről
51.
A Kiskunok Vidékéért Egyesület HACS-ként való működési szándékáról
52.
Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlata
53
VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
54.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde gyógypedagógiai pótlék kérelmee
55.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde pótelőirányzat kérelme
56.
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal létszámigénye
57
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása
58.
Lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról
59
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
60.
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2015-2016. évre várható összegei
61.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
62.
Egyebek
   
   
   
2014.01.16. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
GÁZÉPSZERKER Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban
4.
Normatíva lemondás pótigénylés
5.
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények, fejlesztése, felújítása pályázat elutasítása
6.
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0312 azonosítószámú, Konecsni György Kulturális Központ napelemes projektje elnevezésű pályázat elutasítása
7.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
8.
A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelői szerződés kiegészítése
9.
Hunor Vadásztársaság kérelme
10.
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium támogatási kérelme zongora beszerzéséhez
11.
Tájékoztató az idősek karácsonyi csomagjának 2013. évi kiosztásáról
12.
Önkormányzat adósságának átvállalása
13
Konecsni György Kulturális Központ kiadvánnyal kapcsolatos kérelme
14.
Zsana Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
15.
Egyebek
   
   
   
2013.12.19. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló rendelet elfogadása
4.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés felmondásának pontosítása
6.
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölése vagyonkezelőnek a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, a Konzorcium tagönkormányzatainak osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében
7.
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelőnek történő kijelölésére tekintettel a vagyonkezelői jogot alapító Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződés elfogadása, illetőleg felhatalmazás adása Csongrád Város Önkormányzat, mint Gesztor önkormányzat, és a képviseletében eljáró polgármester részére a Vagyonkezelési és Hasznosítási szerződés aláírására
8.
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárása
9.
Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása
10.
Fő u. 76. sz. ingatlanrész hasznosítása
11.
Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2013. évi felújítási programjának módosítása
12.
Játszótéri beruházások tulajdonjogának átadás-átvétele
13
Civilek a Játszóterekért Egyesület nyertes pályázatának előfinanszírozása
14.
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
15.
A központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
16.
Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérés
17.
World Communication Company Kft-vel kötött szerződés felmondása
18.
Önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási társaság Társasági szerződésének elfogadása
19.
Volt Nyomda épületének térítésmentes átadása az Önkormányzat irányítása alá tartozó Városgazdálkodási Intézmény részére
20.
Vakáció Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálása
21.
Tájékoztató a ,,Kiskunmajsa Városi Önkormányzatának szervezetfejlesztése” ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírásáról
22.
Térfigyelő kamera rendszer előterjesztés
23.
Csúszásgátló anyagról döntés
24.
Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
25.
Turinform iroda kérelme>
26.
A 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról
27.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
28.
Egyebek
   
   
   
2013.11.27. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
4.
önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 9/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6.
Étkezési térítési díjak emelése
7.
Pályázati kiírások egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolok és civil szervezetek támogatására
8.
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálása
9.
A 2014. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázat kiírása
10.
Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása
11.
Beszámoló a közterület-felügyelő 2013. évi munkájáról
12.
Felföldi Irén Zsuzsanna haszonbérleti szerződés felmondása
13
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde többletbevétel felhasználási kérelme
14.
Városi rendezvényekre (Majsa Napok, Kígyósi jubileumi ünnepség) jóváhagyott keretösszegek elszámolása
15.
Beszámoló a 2013. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról
16.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
17.
Gáz-Dízel Kft. kérelme
18.
Tanács Ablak Kft. kérelme
19.
Kiskun-Vet Kft. kérelme
20.
KIK
21.
Felhatalmazás megadása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére, valamint a települési szilárdhulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására
22.
Piactéren betonasztalok felújítása
23.
Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás igénylése
24.
A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felvételi körzetének véleményezése
25.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
26.
Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről
27.
Beszámoló Kiskunmajsa város 2012. évi közbiztonsági helyzetéről
28.
Civil szervezetek
29.
Helyi pénz bevezetésének lehetősége
30.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéje gyógypedagógiai pótlék kérelme
31.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde „Ellenőrzés a közoktatásban” című alapmű előfizetési kérelme
32.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde honlap létrehozása és működtetése iránti kérelme
33.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde fénymásoló bérlése iránti kérelme
34.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz kérelme
35.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus bérkülönbözet kérelme téves besorolás miatt
36.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusának jubileumi jutalma
37.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkabér kiegészítési kérelme
38.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde szakértői díj kérelme
39.
A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde utazási költségtérítés kérelme
40.
Előterjesztés a Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésének, valamint az ingatlan tulajdoni arányainak megfelelő üzletrészcsomag kialakítása tárgyában
41.
Behajthatatlan követelések elengedése
42.
Javaslat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére
43.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
44.
Egyebek
46.
Közmeghallgatás I.
46.
Közmeghallgatás II.
46.
Közmeghallgatás III.
46.
Közmeghallgatás IV.
46.
Közmeghallgatás V.
   
   
   
2013.10.16. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításárólfordulójához történő csatlakozás
4.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól
6.
Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek
7.
A „Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány” támogatási kérelme
8.
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
9.
Park Bisztró alatti terület földhasználati jogáért fizetendő díj mérséklése
10.
Menetrend módosítása
11.
Félegyházi út melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeti előírásaira (beépítési %) vonatkozó módosítási eljárás elindítása, döntéshozatal környezeti vizsgálat szükségtelenségéről
12.
Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
13
Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása
14.
Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása
15.
A Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlanrészek eladása
16.
Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése
17.
Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
18.
Köztéri hulladékgyűjtő edények beszerzése
19.
A Konecsni György Kulturális Központ jelenleg futó TÁMOP pályázatainak finanszírozása
21.
Teremfoci labdarugó bajnokság bérleti díj támogatása
22.
Ma-Gumi Kft. kérelme
23.
Közbeszerzés...
24.
Petőfi tér környezetrendezés I.
24.
Petőfi tér környezetrendezés II.
25.
Óvodapedagógusok bérének meghatározása
26.
Intézményi Tanács tag delegálása
27.
Bács-Szakma Zrt. részvény értékesítési ajánlata
28.
Vakáció Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása
29.
Tájékoztatás az Ipari Parkban lévő, 0296/39, 0296/40 0296/44 és 0303/4 hrsz-ú területekre vonatkozó ingatlanhasznosítási szerződésekben foglaltakról
30.
Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
31.
Tájékoztató KLIK intézményei és a városi civil szervezetek, intézmények közötti együttműködésről a 2013/2014-es tanévben
32.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
33.
Egyebek I.
33.
Egyebek II.
   
   
   
   
2013.09.03. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás
4.
Menetrend módosítása
5.
Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlanrészek eladása
6.
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
7.
Sipos Ferdinánd kérelme
8.
Döntés az Orient-International B&B Kft. laktanyai ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatban
9/1.
Képviselői kérelmek megtárgyalása I.
9/2.
Képviselői kérelmek megtárgyalása II.
10.
Hősök tere 3 szám alatti bérlemény hasznosítása
11.
Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, Üdülőterület és közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt terület településrendezési eszközeire vonatkozó módosítási eljárás indítása
12.
Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan hasznosítása
13
Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész visszaadása
14.
Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása
15.
Polgármesteri Hivatal komplett informatikai fejlesztése
16.
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A) Kiskunmajsai közvilágítás energiatakarékos átalakítása önerő fedezetének módosítása
17.
Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi számviteli beszámolójának elfogadása
18.
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
19.
A korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetésének támogatása
20.
Létszámcsökkentési pályázat támogatása
21.
Normatíva lemondás, pótigénylés
22.
Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásról
23.
Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozása
24.
Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
25.
Játszóterek jövőbeni működtetése
26.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház igazgatójának kérelme, az intézmény gazdasági munkaszervezet vezetői álláshelyének bérigényével kapcsolatban
27.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
28.
Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése, Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény támogatása
29.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja
30.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatása
31.
Beszámoló a 150/2013. (VI.12.) határozat végrehajtásáról
32.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
33.
Járdaépítési program határidejének módosítása
34.
Kiskunmajsa – Bugacpusztaháza kerékpárút
35.
Tájékoztató a MaMMa szűrésről
36.
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
37.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
38.
Egyebek
   
   
   
   
2013.06.12. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Az egyéb (nem tradicionális) sportegyesületek, sportvállalkozások támogatására érkezett pályázatok, valamint a Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása
3.
A 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása és azok támogatása
4.
Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázatok elbírálása és a közművelődési megállapodások megkötése
5.
Csík Antal gyűjtemény megvásárlás iránti kérelem
6.
Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi státusz létrehozása iránti kérelem
7.
A Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálása
8.
A Kiskunmajsai Értéktár megalakítása iránti kérelem
9.
Majsa Napok előzetes programterve
10.
A kiskunmajsai Alsó-Óvoda szülői közösségének kérelme
11.
Dósai Imre, a PSZM frakció képviselője által benyújtott indítvány
12.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői kérelme gyermek napközbeni ellátásának biztosítása tárgyában
13/1.
Intézményi felújítások I.
13/2.
Intézményi felújítások II.
14.
Bajcsy Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása
15.
Nyerges István felajánlás
16/1.
A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése
16/2.
A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése
17.
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola beolvadással történő megszűnés fordulónapjára készített vagyonátadási jelentése („0”-ás beszámoló) záradékolása
18.
Szent Hubertus Vadász és Horgásznap rendezvény területigénye
19.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
20.
A „Kiskunhalas és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás” megalakulásához kapcsolódó tájékoztató
21.
Tájékoztató aljegyzői kinevezésről
22.
Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme
23.
Játszótéri játékok biztonságtechnikai felülvizsgálata
24.
Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület kérelme
25.
Halasvíz Kft-ben lévő üzletrészről
26.
LEADER pályázat benyújtása
27.
Városszépítő Egyesület kérelme
28.
Faapríték tároló építése
29.
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című pályázat benyújtásához kötelező auditori feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés megkötése
30.
A 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányi intézményekben
31.
Polgármesteri Hivatal létszámának módosítása
32.
A Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásához pénzügyi fedezet biztosítása
33.
ÁROP-1.A.5-2003 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára című egyfordulós pályázat
34.
Előterjesztés munkavállalók képernyő előtti munkavégzéséhez védőszemüveg biztosításáról
35.
Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
36.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
37.
Egyebek
   
   
   
   
2013.05.08. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú rendeletének módosításáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásról
4.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5.
önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről
6.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/1.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról II.
8.
A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
9.
Közművelődési megállapodások megkötése céljából és a 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázatok kiírása
10.
Járdaépítési program
11.
Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész értékesítése
13.
Patyi Tibor Fő u. 76. ingatlanrész bérleti szerződése
14.
Fő u. 76. ingatlanrész hasznosítása
16.
A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata
17.
A 2012. évi pénzmaradványok jóváhagyása
18.
Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2012. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása.
19.
2013. évi nyári gyermekétkeztetés
20.
Konecsni György Kulturális Központ emeleti termének helyreállítása
21.
67/2013.(03.27.) határozat visszavonása
22.
A Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadása
23.
Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2014-2016. évre várható összegei módosítása
24.
Tradicionális sportegyesületek 2013. évi támogatása
25.
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről
26.
Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2013. évi felújítási-karbantartási programja
27.
Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
28.
Gulyás Jánosné kérelme garázs bérletre
29.
A Magyar Református Egyház kérelmének módosítása
30.
Bodoglári Falunap és Traktoros fesztivál támogatása
31.
Előterjesztés a 2012. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
32.
Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és civil szervezetek támogatására
33.
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról
34.
A Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft. és Kőrösvíz Kft. egyesülésével és üzletrész vásárlással kapcsolatos döntések meghozatala
35.
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítésének szakértői költsége
36.
A „Bió- és megújuló energia felhasználás startmunka mintaprogram” fűtés kialakítására beérkezett árajánlatok
37.
Alföldvíz Zrt-ben részvénytulajdon szerzés
38.
Vakáció Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója
39.
Együttműködési megállapodás jogpont+ szolgáltatások igénybevétele tekintetében
40.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
41.
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
42.
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ellen indított perbe történő beavatkozásról
43.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
44/1.
Egyebek I.
44/2.
Egyebek II.
   
   
   
   
2013.03.27. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (VI.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
3.
Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház közművelődési érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme
4.
Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális intézményi feladatainak támogatásával kapcsolatos kérelme
5.
Fásítás az Árpád utcában
6.
A Magyar Református Egyház kérelme
7.
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
8.
Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
9.
Víztisztító konténerek működtetése Bodogláron
10.
Tiszteletdíj felajánlás
11.
Ügyeleti hozzájárulás összegének módosítása
12.
A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény normatíván felüli önkormányzati kiegészítése
13.
Éven túli lejáratú hitelfelvétel MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési program keretében.
14.
Perneki Lajos (Kiskunmajsa, Szent László u. 20.) támogatási kérelme
15.
Városgazdálkodási Intézménynél járművezető kötelező továbbképzése
16.
A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2013. március 31-ét követő kiadása
17.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervéről
18.
Dr. Garas Mónika vállalkozó háziorvos kérelme
19.
Megbízási szerződés megkötése a Localinfo Információ Szolgáltató Kft-vel
20.
Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátásra kötött háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi szerződések felülvizsgálata jogszabály és az érintettekkel történő személyes megbeszélés alapján
21.
Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása
22.
Hulladékgazdálkodás
23.
térfigyelő kamera
24.
A Bács-Szakma Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
25.
Vakáció Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítása
26.
Vakáció Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
27.
Csólyospálos Község Önkormányzatának Vakáció Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
28.
A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása
29.
A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv módosításáról
30.
Tájékoztató a Városgazdálkodási Intézmény Piacszabályzatáról
31.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
32.
Egyebek
   
   
   
2013.02.27. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Fejlesztési célú hitel tartalékának módosítása EU önerő alap támogatás miatt az Iskola utcai útfelújításhoz, valamint Út az Ipari Parkoz pályázat kiadási megtakarítása miatt
3.
2012. Október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése.
4.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5/1.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről I.
5/2.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről II.
6.
önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
7.
önkormányzati rendelet-tervezet Az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendelet módosítása
8.
Lommatzschi u. melletti terület parkosításasához eljárási díj fizetése
9.
Fásítás az Árpád utcában
10.
Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlannál elővásárlási jogról lemondás
11.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme
12.
Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz. és Csontos Károly u. 6. sz. alatti ingatlan hasznosítása
13.
Emlékjel felépítése a megépült kálvária mögött
15.
Csada Gábor parkoló kérelme
16.
KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú projekt keretében történő üzemeltetési közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges eseti közbeszerzési szabályzat tárgyalása, elfogadása
17.
303/2012.(X.29.) határozat módosítása
18.
Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
19.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
20.
Beszámoló a decemberi segélycsomag osztásáról
21.
Beszámoló a Projekt Iroda 2012. évi működéséről
22.
Tájékoztató a tanyafejlesztési Program keretében aláírt hatósági szerződésekről
23.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
24.
A Majsai Közlöny 2013. évi kiadása
25.
A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata
26.
A Majsai Közlöny 2012. évi beszámolója
27.
Víziközművek átadás-átvételéről beszámoló
28.
Ivóvízminőség-javító programról beszámoló
29.
A 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv módosításáról
30.
A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződéséről
31.
Közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
32.
Beszámoló a Lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról
33.
Bankszámla szerződés megszüntetése
34.
Egyebek
   
   
2012.12.19. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása
3.
Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása
4.
rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
5.
rendelet-tervezet a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (VI.10.) számú rendelet módosításáról
6.
rendelet-tervezet a kéményseprő ipari közszolgáltatásról
7.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
8.
Polgármesteri Hivatal hátsó nagykapunál elektromos kapunyitó felszerelésemeghosszabbításához eljárási díj fizetése
9.
Településfejlesztési döntés Településszerkezeti terv 2012-13. évi módosításához.
10.
Víztisztító konténer telepítése Bodogláron
11.
Híd Park közösségi tér
12.
Tőzsér Martin gimnáziumi tanuló színházi előadás támogatási kérelme
13.
13. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2013. évi kiadása
14.
A Sírius Rádió közszolgálati műsortámogatási kérelme
15.
Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
16.
Kiskunmajsa Városi Önkormányzat (helyi önkormányzat) és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (helyi nemzetiségi önkormányzat) közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
17.
134/2011.((V.30.) határozat visszavonása
18.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 343/2011.(XI.14.) határozatának visszavonása
19.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása
20.
A központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása a Többcélú Kistérségi Társulás részére
21.
„Kun Összefogás” Konzorcium kérelme
22.
Előterjesztés a „Kazánprogram 2.0 – startmunka” mintaprogram költségvetésének módosításáról
23.
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
24.
Tájékoztató a 2011. évi tanyafejlesztési program keretében támogatott „Kiskunmajsa helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” c. projekt tárgyában
25.
Teremlabdarúgó torna támogatása
26.
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat Támogatási Szerződésének módosításáról
27.
Tájékoztató a TÁMOP 3.2.4/A-11/1 kódszámú, "Tudásdepó-Expressz"A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat Támogatási Szerződésének módosításáról
28.
Vasúttörténeti Alapítvány támogatási kérelme
29.
Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
30.
A 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások
31/1.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról I.
31/2.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról II.
32.
Egyebek
   
2012.11.28. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a helyi adóról szóló 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4.
önkormányzati rendelet-tervezet a tiltott közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 26/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
5.
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása
6.
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása
7.
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása
8.
Kiskunmajsa város csapadékvízelvezető-rendszer fennmaradási engedélyének meghosszabbításához eljárási díj fizetése
9.
Gázvezetéshez támogatási kérelem a Rózsahegyi utcában
10.
Áramszerződések meghosszabbítása
11.
Magyarfalva Program
12.
Polgármesteri Hivatal hátsó nagykapunál elektromos kapunyitó felszerelése
13.
13. Tájékoztató a ,,Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése” című pályázat támogatási szerződésének aláírásáról
14.
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásaival kapcsolatban meghozott döntések átvezetése a költségvetési rendelet 2/h. mellékletén, illetve az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013-2015. évre várható összegiről szóló 39/2012.(II.22.) határozatának módosítása
15.
Tájékoztató a 2012. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról
16.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
17.
Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására szerződés-tervezet
18.
Városi Mikulás ünnepség megszervezése
19.
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétel
20.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása I.
20.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása II.
21.
2013. évi belső ellenőrzési munkaterv
22.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
23.
Felhatalmazás nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek és azok módosításának aláírására
24.
24. önkormányzati rendelet-tervezete a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
25.
Közmeghallgatás I.
25.
Közmeghallgatás II.
25.
Közmeghallgatás III.
25.
Közmeghallgatás IV.
   
2012.10.29. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek
3.
Tájékoztató a Kiskunmajsai Városi Könyvtár rendkívüli nyitva tartásáról
4.
Petőfi utca forgalmi rend változás kérés
5.
Török és Társa Kft. szerződés módosítási kérelme
6.
A Széchenyi Általános Iskola előtti futópálya vizsgálata
7.
Iskola utcai Kálvária megvilágítása
8.
Szent Imre u. és Kossuth u. közötti járda megvilágítása
9.
Motorland Zrt. útlezárási kérelme
10.
Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem kérelme
11.
Nagy Beatrix és Baturin Tamás kérelme
12.
MFB refinanszírozott fejlesztési célú hitel - 8. hitelcél - tőketörlesztésének tárgyévi elmaradása átütemezés miatt
13.
Osztályfőnöki pótlék zárolás az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődétől
14.
A Többcélú Kistérségi Társulás részére normatív állami, normatív kötött támogatás, igénybevételi kamat, késedelmi kamat visszafizetésére biztosított előirányzat maradványa
15.
Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi számviteli elfogadása
16.
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde kérelme a bölcsődei intézményegység vezetőjének és helyettesítési feladatokat ellátó dolgozójának díjazására
17.
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény működésével kapcsolatos hatósági szerződés módosítása
18.
Társulás használatra átadott vagyonának tagönkormányzatok és intézményeik részére történő térítésmentes átadásáról, valamint a munkaszervezeti feladatokhoz kapcsolódó vagyon térítésmentes átadásáról
19.
Városi rendezvényekre jóváhagyott keretösszegek elszámolása
20.
Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszüntetése miatt felmerülő többletkiadások
21.
A Többcélú Kistérségi Társulás negatív pénzmaradványának rendezése
22.
22.) Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához
23.
A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
24.
A Kiskunmajsa, Fő u. 130. sz. alatt fekvő kiskunmajsai 834/A/1 hrsz.-ú ingatlanban meglévő 22/118 tulajdoni hányad bérbeadásához történő hozzájárulás visszavonása
25.
Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetségének együttműködési megállapodás tervezete
26.
Előterjesztés az V. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának elidegenítéséről
27.
Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
28.
Előterjesztés KEOP Épületenergetikai fejlesztési pályázati lehetőségek tárgyában
29.
EU önerőalap támogatás igénybevétele 2012
30.
Csikéria Községi Önkormányzat VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére értékesítési ajánlat
31.
A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos felmentési kérelem
32.
Tájékoztató a TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0039 azonosító számú, a Kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése tárgyú nyertes pályázat támogatási szerződésének aláírásáról
33.
Belső ellenőrzési munkaterv módosítása
34.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
35.
Egyebek
   
2012.09.18. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Iskola utca felújítás közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés/
2.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet a tiltott közösségellenes magatartásról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
4.
önkormányzati rendelet-tervezet az állatok tartásáról 31/2005. (X.28.) számú rendelet módosítása
5.
önkormányzati rendelet-tervezet a 2011-2016. időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervről
6.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozás
7.
Kolompár Zoltánné Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális lakás bérlete
8.
TIMACCO HUNGARY Kft. szerződés-módosítási kérelme
9.
Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei
10.
Iskolabusz visszaállításával kapcsolatos kérelem
11.
Hősök tere 3. szám bérleti szerződés módosítása
12.
Települési Környezetvédelmi Program 2012-2017. elfogadása
13.
Városi intézmények energia többletköltségére pótelőirányzat
14.
Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
15.
A Konecsni György Kulturális Központ, Múzeum és Tájház intézmény vezetői állás
16.
Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről
17.
Az önkormányzatok által kötelezően vagy önként vállalt feladatok további ellátása
18.
Előterjesztés a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítására és a Tanyagondnoki Szolgálatra kötendő külön megállapodás jóváhagyására
19.
A Városgazdálkodási Intézmény átköltözése
20.
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
21.
A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelyének módosítása
22.
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény létszámbővítése
23.
A Majsai Közlöny című önkormányzati lap szerkesztőjének továbbfoglalkoztatása
24.
Dr. Tóth Tibor területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés módosítása
25.
Tájékoztató az ,,Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán” című DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009. számú pályázat támogatási szerződésének aláírásáról
26.
Tájékoztató a „Nemzeti finanszírozású önkormányzati pályázatok” tárgyában
27.
Tájékoztató a MaMMa szűrésről
28.
A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat
29.
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata
30.
A JÁSZ ÉS KÉT KUN KERÜLETEK CÍMERESLEVELEI - 1746 és 1839 című kiadvány megrendelése
31.
Az 1568 hrsz-ú ingatlan felajánlása a Magyar Államnak
32.
Tájékoztató a TÁMOP 3.2.4. A-11/1 kódszámú ,,A Kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése” című pályázat vonatkozásában meghozott Támogatói döntésről
33.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
34.
Egyebek
   
2012.06.27. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Javaslat a Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjra /Zárt ülés!/
2.
Jegyzői pályáztok elbírálása /Zárt ülés!/
3.
Tájékoztató a jegyző választás eredményéről
4.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
6.
önkormányzati rendelet-tervezet a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 13/2006. (VI. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
7.
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012/13-as tanévre vonatkozó óratömegszámításának, engedélyezett álláshelyeinek jóváhagyása
8.
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
9.
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodájának 2012/13-as nevelési évre szóló heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
10.
Nagy Tibor kérelme
11.
Kiskunmajsai Lovas Klub kérelme
12.
A piacüzemeltetéssel kapcsolatos kérelem
13.
Oláh Péter vételi kérelme
14.
Intézményi felújítások
15.
KEOP projekt önerő támogatására pályázat benyújtása
16.
Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
17/1.
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálása I.
17/2.
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálása II.
18.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012/13-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos 173/2012. számú határozatának módosítása
19.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kiskunmajsai Fúvószenekari Egyesület támogatásáról szóló 166/2012. számú határozatának visszavonása
20.
Intézményi racionalizálási intézkedések
21.
Intézkedési terv elfogadása az Állami Számvevőszék Kiskunmajsa Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésre
22.
Működési célú hitelfelvétel
23.
Református Egyház támogatási kérelme a majsai református templom befejezéséhez
24.
Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv előkészítése, vagyonpolitikai irányelvek meghatározása
25/1.
Vízszolgáltatással kapcsolatos döntés I.
25/2.
Vízszolgáltatással kapcsolatos döntés II.
26.
A Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása
27.
Halasvíz Kft. határozati javaslatának elfogadása
28.
Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
29.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme
30.
Tájékoztató a benyújtott és benyújtás előtt álló pályázatok jelenlegi státuszáról
31.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának KÖOÉSZ tagságának megszüntetése
32.
A Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesület létrehozása
33.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tourinform Iroda költözéséről szóló 73/2012. és 14/2012. számú határozat 2. és 3. pontjának visszavonásáról
34.
Átruházott hatáskör módosítása
35.
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nyugdíjazással kapcsolatos 1,5 havi jutalom kérelme
36.
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nyugdíjazással kapcsolatos kérelme
37.
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde képesítés megszerzéssel kapcsolatos kérelme
38.
38) „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” című pályázat önerejének módosítása (Kódszám: TP-1-2011)
39.
Majsai Ciróka Alapítvány kölcsön nyújtási kérelme
40.
Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának elbírálása
41.
DAOP-1.1.1/A-2008-0024 azonosító számú „Ipari Park komplex fejlesztése Kiskunmajsán” szabálytalansági vizsgálatának lezárása
42.
Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázathoz önerő biztosítási kérelem MFB hitelkeret csökkenés miatt
43.
Volt nyomda épület felújítása MFB refinanszírozott hitelkeretének csökkentése
44.
ÖNHIKI támogatás tervesítése
45.
Beszámoló a Polgári Hivatal munkájáról
46.
Bartalos Tamás Kiskunmajsa, Szigetköz 6. szám alatti lakos támogatás
47.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
48.
Egyebek
   
2012.04.25. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló Kiskunmajsa város közbiztonsági helyzetéről
2.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.
önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról módosításáról
4.
Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálata
5.
A Konecsni György Kulturális Központ „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című, TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos kérelme
6.
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok bemutatása
7.
HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály és a Kiskunmajsa AC Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme
8.
Kiskunmajsai Lovas Klub kérelme
9.
Önként vállalt feladatok felülvizsgálata a Városgazdálkodási Intézmény tekintetében
10.
Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei
11.
GTH HOLDING Zrt. ajánlata
12.
Önkormányzati intézmények földgáz beszerzésével kapcsolatos felhatalmazás
13.
Zinkevicius Rimantas szobrász támogatási kérelme
14.
A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása
15.
Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2011. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása
16.
A 2011. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
17.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
18.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálata
19.
Közfoglalkoztatottak előirányzatának rendezése
20.
Intézményi Szakmai Napok támogatása
21.
Báli bevétel támogatási kérelem
22.
Városgazdálkodási Intézmény utánfutó beszerzési kérelme
23.
Majsai Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelmének visszavonása
24.
Kiskunmajsai Football Klub kérelme
25.
Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az OEP közötti finanszírozási szerződésmódosítás fenntartói jóváhagyása
26.
Előterjesztés a 2011. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
27.
Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme
28.
Közbiztonság javítására adomány elfogadása
29.
A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása
30.
A Projekt Iroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről szóló keret megállapodás módosítása
31.
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című, TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítése
32.
Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról
33.
Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
34.
Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület közötti együttműködési szándéknyilatkozatról
35.
Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (Projekt Iroda)
36.
Beszerzési Szabályzat elfogadása
37.
önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI.08.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
38.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
39.
Egyebek
   
2012.03.28. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3.
rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4.
rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII. 20.) rendelet módosításáról
5.
Dr. Szekeres Beáta vételi ajánlata a 0329/78 hrsz-ú ingatlanra
6.
Intézményi földgáz közbeszereztetés
7.
KEOP 1.1.1./2F/09-11 -Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése- konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési koncepció elfogadása
8.
Területvásárlási kérelem
9.
Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat
10.
Majsai Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelme
11.
Járóbeteg Szakellátó bérkompenzációja
12.
A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói pályázatának kiírása
13.
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
14.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének elkészítése
15.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
16.
Beszámoló a Projekt Iroda 2011. évi működéséről
17.
Kiskunmajsai térfigyelő rendszer fejlesztése (4/2012.(III.1.) BM rendelet)
18.
„Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázat benyújtásáról (Kódszám: TIOP-1.2.2-11/1)
19.
Közbiztonsági Cselekvési Terv 2012-2014. elfogadása
20.
A Vakáció Nonprofit Kft.2012. évi üzleti tervének elfogadása
21.
A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
22.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
23.
Városgazdálkodási Intézmény SZMSZ módosítása
24.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
25.
Egyebek
   
   
2012.02.22. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatása
3.
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde élelmezéssel kapcsolatos kérelme
4.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés muzeális intézmények támogatására 2011. évben megérkezett támogatásának előirányzat rendezése
5.
„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című pályázat elutasítása (Kódszám: DAOP-5-2.1/A-11.)
6.
Helyi önkormányzat rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása
7.
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ EU Önerő Alap támogatásának tervesítése
8.
Október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás, valamint 2010. évi elszámolás felülvizsgálata során megállapított eltérések előirányzatának átvezetése
9.
MFB refinanszírozott hitelkeretek módosítása
10.
„A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” című pályázat fedezetének módosításáról (Kódszám: TP-1-2011)
11.
rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
12.
rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat többször módosított 6/2006. (IV.26.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról
13/1.
rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről I.
13/2.
rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről II.
13/3.
rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről III.
14.
rendelet-tervezet a helyi adókról
15.
rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.) rendelet módosításáról
16.
Oktatási bizottság beszámolója
17.
Önkormányzati intézmények Alapító Okiratainak módosítása
18.
Commitment Zrt. és az Önkormányzat között a Taninform szoftver üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása
19.
Patyi Tibor Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti üzlethelyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbítása
20.
A Magyar Református Egyház kérelme
21.
Menetrend módosítási javaslat
22.
A Ma-Gumi Kft. kérelmével kapcsolatos 9/2012. számú határozat visszavonása és új határozat meghozatala
23.
Szociális bérlakás iránti kérelmek
24.
Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása
25.
Központi orvosi ügyeleti ellátásának finanszírozására kötendő szerződés
26.
Volt nyomda épület felújítása
27.
Előterjesztés a 13/2007. (V.01.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról
28.
Közbeszerzési tanácsadó megbízása
29.
Felajánlás elfogadása közbiztonsági célra
30.
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége számára javaslat a Kiskun Kapitány személyére
31.
A Vakáció Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítása
32.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a Magyar Önkormányzatok Szövetségében fizetendő 2012. évi tagdíja
33.
Tourinform iroda bérleti szerződés módosítása
34.
Kisvárosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége
35.
Beszámoló Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
36.
Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
37.
Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
38.
Egyebek
   
   
2011.11.30. A képviselő-testületi ülés írásos anyaga
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése
1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.
önkormányzati rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.
Szociális bérlakás iránti kérelmek
4.
Menedék Alapítvány szennyvízhálózatra történő csatlakozása
5.
KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz
6.
Központi buszmegálló üzemeltetés
7.
Juhász Istvánné lakásbérleti kérelme
8.
Volt nyomda épületének elektromos energia ellátása
9.
Kiskunmajsa, Zrínyi utca szélesítése, burkolat megerősítése tárgyban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
10.
Konecsni György Kulturális Központ kérelme 1 fő takarító megbízásos jogviszony keretében történő foglalkoztatására
11.