7. napirend: A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75. hrsz-ú ingatlan lőszermentesítése