10. napirend: 2016. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása