20. napirend: Személyi ösztönzés tárgyában meghozott határozatok visszavonása, módosítása