7. napirend: rendelet tervezet a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről