17. napirend: Dr. Vedres Ferenc kérelme támogatás visszafizetési kötelezettségének elengedése tárgyában