22. napirend: Az Önkormányzat 2017-2020-ig terjedő stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról