23. napirend: A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai