8. napirend: Beszámoló a fogyatékkal élők nappali ellátásáról