11. napirend: Kóbor Lajos és Kóbor Lajosné vételi ajánlata a 0254/29. és 0254/30. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban