1. napirend: Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról