3. napirend: Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)