7. napirend: A víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv véleményezése