10. napirend: Bárkányi Zoltán telek vásárlási kérelme