11. napirend: Malom utcában lévő 967/64 hrsz-ú építési telek értékesítése