9. napirend: A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75 hrsz-ú terület megosztásából keletkező ingatlanok értékesítése