10. napirend: A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata a 0329/100 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban