11. napirend: 8308/8. hrsz-ú erdő forgalomképtelen törzsvagyonná történő minősítésének vizsgálata