3. napirend: A helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása