9. napirend: Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. részvényeinek értékesítése