14. napirend: A Köznevelési Tanácsnok beszámolója az éves munkájáról