19. napirend: A 319/3 hrsz-ú ingatlan 200m2-es területére kötött bérleti szerződés módosítása