6. napirend: Rózsa utca csapadékvíz elvezetés javítása