13. napirend: Bárkányi Zoltán kérelme a kiskunmajsai 1125/25 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó építési telek megvásárlása iránt