15. napirend: Mezei Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/44 hrsz-ú területből